Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

Vệ sinh môi trường- Nhiệm vụ thường xuyên và liên tục

Ngày 03/11/2021 09:18:49

Cùng chung khí thế huyện Triệu Sơn bứt phá xây dựng huyện nông thôn mới năm 2021. Cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Hợp Tiến quyết tâm góp công, góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà xây dựng thành công huyện nông thôn mới năm 2021.

Tiếp tục thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện Ủy Triệu Sơn về công tác tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện. Sáng ngày 02/11/2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hợp Tiến, toàn thể cán bộ, công chức, các đoàn thể chính trị xã hội từ xã đến thôn, đã giành thời gian tham gia tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, trang trí, sắp xếp hàng quán, vật liệu hai bên đường, cắm cờ Đảng, cờ tổ Quốc dọc các tuyến đường tạo khí thế tưng bừng phấn khởi trong lòng người dân hướng về xây dựng nông thôn mới, sức sống mới, diện mạo mới.

Môi trường là yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân và bộ mặt nông thôn. Xây dựng nông thôn gắn với việc đảm bảo vệ sinh môi trường là một trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường bên cạnh việc chỉ đạo, vận động, tuyên truyền của chính quyền địa phương, rất cần ý thức tự giác của người dân trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi người dân phải cần hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

  

Vệ sinh môi trường- Nhiệm vụ thường xuyên và liên tục

Đăng lúc: 03/11/2021 09:18:49 (GMT+7)

Cùng chung khí thế huyện Triệu Sơn bứt phá xây dựng huyện nông thôn mới năm 2021. Cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Hợp Tiến quyết tâm góp công, góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà xây dựng thành công huyện nông thôn mới năm 2021.

Tiếp tục thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện Ủy Triệu Sơn về công tác tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện. Sáng ngày 02/11/2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hợp Tiến, toàn thể cán bộ, công chức, các đoàn thể chính trị xã hội từ xã đến thôn, đã giành thời gian tham gia tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, trang trí, sắp xếp hàng quán, vật liệu hai bên đường, cắm cờ Đảng, cờ tổ Quốc dọc các tuyến đường tạo khí thế tưng bừng phấn khởi trong lòng người dân hướng về xây dựng nông thôn mới, sức sống mới, diện mạo mới.

Môi trường là yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân và bộ mặt nông thôn. Xây dựng nông thôn gắn với việc đảm bảo vệ sinh môi trường là một trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường bên cạnh việc chỉ đạo, vận động, tuyên truyền của chính quyền địa phương, rất cần ý thức tự giác của người dân trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi người dân phải cần hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới.