Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

Xã Hợp Tiến phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965- 25/2/2025)

Ngày 11/06/2024 16:55:06

Ngày 11/6, Đảng ủy xã Hợp Tiến tổ chức Hội nghị Triển khai cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở năm 2024-2025. Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/2/1965 – 25/2/2025).

Toàn cảnh Hội nghị

*Về nội dung vận động hỗ trợ làm nhà: Cuộc vận động chia làm hai đợt, đợt 1 từ tháng 6 - 12/2024; đợt 2, từ tháng 1/2025 - 9/2025.

Đối tượng vận động ở thôn, khu dân cư là gia đình, dòng họ, bà con trong thôn,  hỗ trợ ngày công, vật tư, kinh phí để xây dựng nhà ở với mức vận động 100.000 đồng/hộ gia đình. Cấp xã, vận động cán bộ, công chức, bán chuyên trách, cá nhân với mức hỗ trợ 01 ngày lương/đợt.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy đã triển khai kế hoạch thực hiện rà soát, bình xét hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã. Trong đó, xác định rõ đối tượng, tiêu chí, nguyên tắc xác định đối tượng ưu tiên; phương pháp rà soát; quy trình, tiến độ rà soát.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phạm Thị Nho phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở thể hiện quan điểm nhất quán “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giúp các đối tượng có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí đề nghị việc vận động phải đảm bảo nghiêm túc, minh bạch, khách quan, dân chủ trên nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận cao của người ủng hộ.

*Về nội dung phát động thi đua chào mừng 60 năm kỷ niệm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/2/1965- 25/2/2025)

Với chủ đề Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập huyện, Đảng ủy, Chính quyền xã Hợp Tiến xây dựng kế hoạch phát động thi đua lao động sản xuất, xây dựng các công trình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ cụ thể bằng các sản phẩm cụ thể.

Tại Hội nghị phát động, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã kêu gọi Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tạo những bước tiến bứt phá trong phong trào thi đua; phát huy cao độ tính tích cực chủ động trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang; tạo ra động lực mạnh mẽ, hăng hái thi đua, tham gia lao động sản xuất; cần kiệm, sáng tạo, cống hiến sức lực, trí tuệ; đoàn kết, sáng tạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước với nội dung và hình thức mới, coi trọng chất lượng và hiệu quả; bám sát thực tiễn, tạo được sức lan tỏa và không khí phấn khởi nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị với kết quả cao nhất, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn và thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo, góp phần phấn đấu xây dựng huyện Triệu Sơn ngày càng phát triển bền vững và giàu đẹp.

  

Xã Hợp Tiến phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965- 25/2/2025)

Đăng lúc: 11/06/2024 16:55:06 (GMT+7)

Ngày 11/6, Đảng ủy xã Hợp Tiến tổ chức Hội nghị Triển khai cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở năm 2024-2025. Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/2/1965 – 25/2/2025).

Toàn cảnh Hội nghị

*Về nội dung vận động hỗ trợ làm nhà: Cuộc vận động chia làm hai đợt, đợt 1 từ tháng 6 - 12/2024; đợt 2, từ tháng 1/2025 - 9/2025.

Đối tượng vận động ở thôn, khu dân cư là gia đình, dòng họ, bà con trong thôn,  hỗ trợ ngày công, vật tư, kinh phí để xây dựng nhà ở với mức vận động 100.000 đồng/hộ gia đình. Cấp xã, vận động cán bộ, công chức, bán chuyên trách, cá nhân với mức hỗ trợ 01 ngày lương/đợt.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy đã triển khai kế hoạch thực hiện rà soát, bình xét hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã. Trong đó, xác định rõ đối tượng, tiêu chí, nguyên tắc xác định đối tượng ưu tiên; phương pháp rà soát; quy trình, tiến độ rà soát.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phạm Thị Nho phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở thể hiện quan điểm nhất quán “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giúp các đối tượng có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí đề nghị việc vận động phải đảm bảo nghiêm túc, minh bạch, khách quan, dân chủ trên nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận cao của người ủng hộ.

*Về nội dung phát động thi đua chào mừng 60 năm kỷ niệm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/2/1965- 25/2/2025)

Với chủ đề Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập huyện, Đảng ủy, Chính quyền xã Hợp Tiến xây dựng kế hoạch phát động thi đua lao động sản xuất, xây dựng các công trình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ cụ thể bằng các sản phẩm cụ thể.

Tại Hội nghị phát động, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã kêu gọi Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tạo những bước tiến bứt phá trong phong trào thi đua; phát huy cao độ tính tích cực chủ động trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang; tạo ra động lực mạnh mẽ, hăng hái thi đua, tham gia lao động sản xuất; cần kiệm, sáng tạo, cống hiến sức lực, trí tuệ; đoàn kết, sáng tạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước với nội dung và hình thức mới, coi trọng chất lượng và hiệu quả; bám sát thực tiễn, tạo được sức lan tỏa và không khí phấn khởi nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị với kết quả cao nhất, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn và thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo, góp phần phấn đấu xây dựng huyện Triệu Sơn ngày càng phát triển bền vững và giàu đẹp.