Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

Tuyên truyền Kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023-2024

Ngày 31/08/2023 10:12:33

Kính thưa: Cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã.

Tiếp tục xác định vụ Đông là vụ sản xuất quan trọng đối với tăng trưởng của ngành nông nghiệp, mục đích nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân. UBND xã tập trung xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất vụ đông, tổ chức triển khai bằng các giải pháp thiết thực để hoàn thành kế hoạch sản xuất, đảm bảo thắng lợi về năng xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cải thiện đời sống nhân dân.

Ngày 29/8/2023, UBND xã Hợp Tiến đã ban hành kế hoạch Sản xuất vụ đông năm 2023-2024 với những nội dung chính sau:

1. Chỉ tiêu: Tổng diện tích gieo trồng vụ đông năm 2023-2024 trên địa bàn xã là 65 ha, gồm các cây trồng chính: Ngô (15 ha), Khoai tây, cà chua, bí xanh (5ha), Khoai lang, rau màu các loại (45 ha).

2. Về giải pháp chủ yếu:

2.1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Yêu cầu các đơn vị thôn thành lập Tiểu ban chỉ đạo sản xuất vụ Đông, trước mắt tập trung chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa, kiểm tra thăm đồng đánh giá chính xác thời điểm thu hoạch, tổ chức thu hoạch cho nhân dân nhằm đảm bảo năng xuất và sản lượng. Xây dựng phương án sản xuất vụ đông, rà soát xứ đồng phù hợp để bố trí nhóm cây vụ đông kết hợp chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để tổ chức sản xuất vụ đông.

2.2. Giải phóng đất và kỹ thuật làm đất: Trên những diện tích có kế hoạch sản xuất vụ đông (như đồng Sim, Biển sành, tù tù thôn 1, 2; Đồng Bai, đồng khoai, đồng đập, đa cồn thôn 3, 4; đồng nổ, đồng ngang.. thôn 5) cần chủ động tiêu nước trước khi thu hoạch cây trồng vụ mùa. Thu hoạch cây trồng vụ mùa đến đâu, tiến hành vệ sinh đồng ruộng đến đó. Áp dụng nhiều hình thức làm đất khác nhau phù hợp với mỗi loại cây trồng.

2.3. Về cơ cấu giống và thời vụ: Thời vụ gieo trồng kết thúc trước ngày 10/10/2023.

Đối với mỗi loại giống cây trồng, cần lựa chọn chân đất, thời điểm gieo trồng phù hợp để sản xuất. Giống cây ngô trên đất chuyên màu: VS36, NK4300, CP111, CP511,..ngô nếp như TBM18, HN68, HN88.. Giống ngô trên đất 2 lúa sử dụng giống DK6919, CP333,NK6275….Cây đậu tương như: DT84, DT2001, DT 26…Cây lạc như: L14, L16, L18…. Cây khoai lang trồng càng sớm càng tốt như: KL5, KL209, Hoàng Long…

UBND xã giao Hợp tác xã dịch vụ NN xây dựng kế hoạch cung ứng giống, vật tư, khoa học, kỹ thuật sản xuất cũng như ký hợp đồng về bao tiêu sản phẩm vụ đông. Đề nghị các ngân hàng tạo điều kiện cho vay ứng trước để nhân dân có vốn đầu tư sản xuất. Các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội huy động các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ sản xuất, tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia sản xuất vụ đông, lấy kết quả sản xuất vụ đông làm chỉ tiêu đánh giá thi đua, khen thưởng.

Nhằm nâng cao, cải thiện đời sống nhân dân, tận dụng thời gian lao động rảnh rỗi trong nhân dân. Chủ tịch UBND xã, yêu cầu các ngành, các bộ phận chuyên môn, các đơn vị thôn chủ động hướng dẫn cho nhân dân trong toàn xã thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. 

Tuyên truyền Kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023-2024

Đăng lúc: 31/08/2023 10:12:33 (GMT+7)

Kính thưa: Cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã.

Tiếp tục xác định vụ Đông là vụ sản xuất quan trọng đối với tăng trưởng của ngành nông nghiệp, mục đích nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân. UBND xã tập trung xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất vụ đông, tổ chức triển khai bằng các giải pháp thiết thực để hoàn thành kế hoạch sản xuất, đảm bảo thắng lợi về năng xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cải thiện đời sống nhân dân.

Ngày 29/8/2023, UBND xã Hợp Tiến đã ban hành kế hoạch Sản xuất vụ đông năm 2023-2024 với những nội dung chính sau:

1. Chỉ tiêu: Tổng diện tích gieo trồng vụ đông năm 2023-2024 trên địa bàn xã là 65 ha, gồm các cây trồng chính: Ngô (15 ha), Khoai tây, cà chua, bí xanh (5ha), Khoai lang, rau màu các loại (45 ha).

2. Về giải pháp chủ yếu:

2.1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Yêu cầu các đơn vị thôn thành lập Tiểu ban chỉ đạo sản xuất vụ Đông, trước mắt tập trung chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa, kiểm tra thăm đồng đánh giá chính xác thời điểm thu hoạch, tổ chức thu hoạch cho nhân dân nhằm đảm bảo năng xuất và sản lượng. Xây dựng phương án sản xuất vụ đông, rà soát xứ đồng phù hợp để bố trí nhóm cây vụ đông kết hợp chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để tổ chức sản xuất vụ đông.

2.2. Giải phóng đất và kỹ thuật làm đất: Trên những diện tích có kế hoạch sản xuất vụ đông (như đồng Sim, Biển sành, tù tù thôn 1, 2; Đồng Bai, đồng khoai, đồng đập, đa cồn thôn 3, 4; đồng nổ, đồng ngang.. thôn 5) cần chủ động tiêu nước trước khi thu hoạch cây trồng vụ mùa. Thu hoạch cây trồng vụ mùa đến đâu, tiến hành vệ sinh đồng ruộng đến đó. Áp dụng nhiều hình thức làm đất khác nhau phù hợp với mỗi loại cây trồng.

2.3. Về cơ cấu giống và thời vụ: Thời vụ gieo trồng kết thúc trước ngày 10/10/2023.

Đối với mỗi loại giống cây trồng, cần lựa chọn chân đất, thời điểm gieo trồng phù hợp để sản xuất. Giống cây ngô trên đất chuyên màu: VS36, NK4300, CP111, CP511,..ngô nếp như TBM18, HN68, HN88.. Giống ngô trên đất 2 lúa sử dụng giống DK6919, CP333,NK6275….Cây đậu tương như: DT84, DT2001, DT 26…Cây lạc như: L14, L16, L18…. Cây khoai lang trồng càng sớm càng tốt như: KL5, KL209, Hoàng Long…

UBND xã giao Hợp tác xã dịch vụ NN xây dựng kế hoạch cung ứng giống, vật tư, khoa học, kỹ thuật sản xuất cũng như ký hợp đồng về bao tiêu sản phẩm vụ đông. Đề nghị các ngân hàng tạo điều kiện cho vay ứng trước để nhân dân có vốn đầu tư sản xuất. Các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội huy động các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ sản xuất, tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia sản xuất vụ đông, lấy kết quả sản xuất vụ đông làm chỉ tiêu đánh giá thi đua, khen thưởng.

Nhằm nâng cao, cải thiện đời sống nhân dân, tận dụng thời gian lao động rảnh rỗi trong nhân dân. Chủ tịch UBND xã, yêu cầu các ngành, các bộ phận chuyên môn, các đơn vị thôn chủ động hướng dẫn cho nhân dân trong toàn xã thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.