Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

Nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn

Ngày 10/10/2022 14:22:26

           Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Kế hoạch của Đảng ủy, UBND xã Hợp Tiến về việc vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Sáng ngày 08/10/2022, trên địa bàn 02 thôn (thôn 4, thôn 5) nhân dân thống nhất thực hiện công tác hiến đất mở rộng đường giao thông.

         Trên địa bàn thôn 5, tuyến đường từ nhà A. Quý Hiền đến nhà A. Úy Duyên có 13 hộ gia đình tự nguyện hiến đất. Chiều dài tuyến đường là 422m. Tổng diện tích hiến đất của các hộ gia đình là 847m2. Trong đó, nhiều hộ gia đình có các công trình kiên cố như tường rào, cổng…nhưng sẵn sàng hiến đất, phá dỡ như hộ gia đình bà Kiên, gia đình bà Liên, gia đình ông bà Minh Tám….

           Cùng với nhân dân thôn 5, trên địa bàn thôn 4, tuyến đường từ Cổng Làng Bai đến nhà A. Điệp Vân  có 21 hộ gia đình tự nguyện hiến đất. Chiều dài tuyến đường là 680m. Tổng diện tích hiến đất của các hộ gia đình là hơn 683m2. Trong đó, điển hình hộ gia đình bà Hà Thị Lan đã hiến 74m chiều dài và lấy sâu vào gần 1m; gia đình bà Trịnh Thị Nữ hiến 51m chiều dài… .            Cũng ngay trong sáng ngày 08/10/2022, để khích lệ, động viên tinh thần tự nguyện hiến đất và quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 12 của Cán bộ và nhân dân trên địa bàn thôn 4, thôn 5.  Đảng ủy, UBND xã Hợp Tiến đã thưởng nóng cho mỗi đơn vị là 5 triệu đồng. Đảng ủy, UBND xã Hợp Tiến mong rằng trong thời gian tới, nhân dân trên địa bàn toàn xã hưởng ứng, quyết tâm thực hiện tốt công tác hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn góp phần tích cực xây dựng xã Hợp Tiến đạt chuẩn NTM nâng cao./. 

Nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn

Đăng lúc: 10/10/2022 14:22:26 (GMT+7)

           Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Kế hoạch của Đảng ủy, UBND xã Hợp Tiến về việc vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Sáng ngày 08/10/2022, trên địa bàn 02 thôn (thôn 4, thôn 5) nhân dân thống nhất thực hiện công tác hiến đất mở rộng đường giao thông.

         Trên địa bàn thôn 5, tuyến đường từ nhà A. Quý Hiền đến nhà A. Úy Duyên có 13 hộ gia đình tự nguyện hiến đất. Chiều dài tuyến đường là 422m. Tổng diện tích hiến đất của các hộ gia đình là 847m2. Trong đó, nhiều hộ gia đình có các công trình kiên cố như tường rào, cổng…nhưng sẵn sàng hiến đất, phá dỡ như hộ gia đình bà Kiên, gia đình bà Liên, gia đình ông bà Minh Tám….

           Cùng với nhân dân thôn 5, trên địa bàn thôn 4, tuyến đường từ Cổng Làng Bai đến nhà A. Điệp Vân  có 21 hộ gia đình tự nguyện hiến đất. Chiều dài tuyến đường là 680m. Tổng diện tích hiến đất của các hộ gia đình là hơn 683m2. Trong đó, điển hình hộ gia đình bà Hà Thị Lan đã hiến 74m chiều dài và lấy sâu vào gần 1m; gia đình bà Trịnh Thị Nữ hiến 51m chiều dài… .            Cũng ngay trong sáng ngày 08/10/2022, để khích lệ, động viên tinh thần tự nguyện hiến đất và quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 12 của Cán bộ và nhân dân trên địa bàn thôn 4, thôn 5.  Đảng ủy, UBND xã Hợp Tiến đã thưởng nóng cho mỗi đơn vị là 5 triệu đồng. Đảng ủy, UBND xã Hợp Tiến mong rằng trong thời gian tới, nhân dân trên địa bàn toàn xã hưởng ứng, quyết tâm thực hiện tốt công tác hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn góp phần tích cực xây dựng xã Hợp Tiến đạt chuẩn NTM nâng cao./.