Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 09 tháng năm 2023. Nhiệm vụ 03 tháng cuối năm.

Ngày 13/10/2023 11:04:55

Chiều ngày 11/10/2023, UBND xã Hợp Tiến tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ KTXH-ANQP 03 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lê Quang Loan – PBT Đảng uỷ - CT.UBND xã chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, ANQP  09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ KTXH – ANQP 03 tháng cuối năm 2023. (báo cáo kèm theo). Trên cơ sở rà soát các chỉ tiêu giao thực hiện năm 2023, báo cáo đánh giá phần lớn các chỉ tiêu giao thực hiện đều chưa đạt. Như chỉ tiêu cấp giấy CNQSDĐ, chỉ tiêu BHYT, chỉ tiêu đường hoa cây xanh…Đồng thời nêu lên một số tồn tại, hạn chế như công tác phối hợp chưa tốt, công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, sâu rộng, sức ì của một số cán bộ, công chức….

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự tham gia ý kiến tập trung đưa các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu giao năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh cần chú trọng hơn đến công tác giao thông thủy lợi, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh…

            Kết luận hội nghị, đồng chí chủ tịch UBND xã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn, chú trọng công tác phối hợp để tập trung hoàn thành các chỉ tiêu giao năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh, lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu giao làm căn cứ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2023.

 

 

 

 

 

  

Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 09 tháng năm 2023. Nhiệm vụ 03 tháng cuối năm.

Đăng lúc: 13/10/2023 11:04:55 (GMT+7)

Chiều ngày 11/10/2023, UBND xã Hợp Tiến tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ KTXH-ANQP 03 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lê Quang Loan – PBT Đảng uỷ - CT.UBND xã chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, ANQP  09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ KTXH – ANQP 03 tháng cuối năm 2023. (báo cáo kèm theo). Trên cơ sở rà soát các chỉ tiêu giao thực hiện năm 2023, báo cáo đánh giá phần lớn các chỉ tiêu giao thực hiện đều chưa đạt. Như chỉ tiêu cấp giấy CNQSDĐ, chỉ tiêu BHYT, chỉ tiêu đường hoa cây xanh…Đồng thời nêu lên một số tồn tại, hạn chế như công tác phối hợp chưa tốt, công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, sâu rộng, sức ì của một số cán bộ, công chức….

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự tham gia ý kiến tập trung đưa các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu giao năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh cần chú trọng hơn đến công tác giao thông thủy lợi, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh…

            Kết luận hội nghị, đồng chí chủ tịch UBND xã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn, chú trọng công tác phối hợp để tập trung hoàn thành các chỉ tiêu giao năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh, lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu giao làm căn cứ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2023.