Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

Hội nghị giao ban thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ngày 22/09/2022 10:25:48

Chiều ngày 21/9/2022, UBND xã Hợp Tiến tổ chức Hội nghị giao ban công tác sản xuất vụ đông; tiến độ thực hiện Nghị quyết 12/NQ-HU về vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn; Công tác tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã.  D Hội nghị có các đồng chí Thường vụ Đảng ủy; TT HĐND, TT UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành đoàn thể;  cán bộ chỉ đạo các thôn; cán bộ công chức; Giám đốc HTX dịch vụ NN; Thành viên BCĐ hiến đất mở rộng đường GTNT và BCĐ tiêm phòng GSGC,  Thôn trưởng; bí thư chi bộ 05 thôn trên địa bàn

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị làm việc các thôn đã báo cáo kết quả công tác thu hoạch lúa vụ mùa, tiến độ công tác sản xuất vụ đông 2022-2023; Kết quả công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022; Công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Nhìn chung đến thời điểm này các thôn đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa vụ mùa; đã thành lập và họp được các cụm dân cư trong thôn để phổ biến tuyên truyền chủ trương sản xuất vụ đông; cơ chế hỗ trợ của huyện, xã; công tác hiến đất làm đường giao thông nông thôn và được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các đơn vị thôn cũng báo cáo một số khó khăn, hạn chế chung  trong công tác sản xuất vụ đông, công tác hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Phạm Thị Nho- Bí thư Đảng ủy- Trưởng ban chỉ đạo Sản xuất vụ đông năm 2022-2023; Ban chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn biểu dương sự chủ động của thôn 3, thôn 4 trong công tác vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn; Tinh thần trách nhiệm của cán bộ chỉ đạo, đồng chí Bí thư, trưởng thôn 1, thôn 4 và thôn 5 trong công tác tiêm phòng GSGC. Yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo phải bám sát cơ sở để tập trung chỉ đạo; tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ ý nghĩa về công tác sản xuất vụ đông; sự cần thiết phải hiến đất mở rộng đương fiao thôgn nông thôn; thường xuyên giao ban về công tác chỉ đạo sản xuất vụ đông để nhân rộng các mô hình hiệu quả, nhất là trong tháng 9 và tháng 10; Đồng chí yêu cầu các đồng chí trong BTV, BCH, Cán bộ công chức là người địa phương mối người làm ít nhất 1 sào cây vụ đông, cán bộ bán chuyên trách làm từ 0,5 sào/người trở lên; Bí thư, trưởng thôn, chi hội trưởng các đoàn thể làm từ 05,-1sào/người. Đề nghị UBND xã thành lập các Tổ để kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm trên cơ sở đó để thực hiện các cơ chế hỗ trợ đúng quy định; Giám đốc HTX DVNN phải có khuyến cáo về lịch thời vụ; hướng dẫn kỹ thuật những cây trồng chính để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện; các đồng chí Thường vụ, thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác chỉ đạo sản xuất vụ đông trên địa bàn thôn.

                                                                                                 CCVH 

Hội nghị giao ban thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đăng lúc: 22/09/2022 10:25:48 (GMT+7)

Chiều ngày 21/9/2022, UBND xã Hợp Tiến tổ chức Hội nghị giao ban công tác sản xuất vụ đông; tiến độ thực hiện Nghị quyết 12/NQ-HU về vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn; Công tác tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã.  D Hội nghị có các đồng chí Thường vụ Đảng ủy; TT HĐND, TT UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành đoàn thể;  cán bộ chỉ đạo các thôn; cán bộ công chức; Giám đốc HTX dịch vụ NN; Thành viên BCĐ hiến đất mở rộng đường GTNT và BCĐ tiêm phòng GSGC,  Thôn trưởng; bí thư chi bộ 05 thôn trên địa bàn

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị làm việc các thôn đã báo cáo kết quả công tác thu hoạch lúa vụ mùa, tiến độ công tác sản xuất vụ đông 2022-2023; Kết quả công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022; Công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Nhìn chung đến thời điểm này các thôn đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa vụ mùa; đã thành lập và họp được các cụm dân cư trong thôn để phổ biến tuyên truyền chủ trương sản xuất vụ đông; cơ chế hỗ trợ của huyện, xã; công tác hiến đất làm đường giao thông nông thôn và được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các đơn vị thôn cũng báo cáo một số khó khăn, hạn chế chung  trong công tác sản xuất vụ đông, công tác hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Phạm Thị Nho- Bí thư Đảng ủy- Trưởng ban chỉ đạo Sản xuất vụ đông năm 2022-2023; Ban chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn biểu dương sự chủ động của thôn 3, thôn 4 trong công tác vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn; Tinh thần trách nhiệm của cán bộ chỉ đạo, đồng chí Bí thư, trưởng thôn 1, thôn 4 và thôn 5 trong công tác tiêm phòng GSGC. Yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo phải bám sát cơ sở để tập trung chỉ đạo; tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ ý nghĩa về công tác sản xuất vụ đông; sự cần thiết phải hiến đất mở rộng đương fiao thôgn nông thôn; thường xuyên giao ban về công tác chỉ đạo sản xuất vụ đông để nhân rộng các mô hình hiệu quả, nhất là trong tháng 9 và tháng 10; Đồng chí yêu cầu các đồng chí trong BTV, BCH, Cán bộ công chức là người địa phương mối người làm ít nhất 1 sào cây vụ đông, cán bộ bán chuyên trách làm từ 0,5 sào/người trở lên; Bí thư, trưởng thôn, chi hội trưởng các đoàn thể làm từ 05,-1sào/người. Đề nghị UBND xã thành lập các Tổ để kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm trên cơ sở đó để thực hiện các cơ chế hỗ trợ đúng quy định; Giám đốc HTX DVNN phải có khuyến cáo về lịch thời vụ; hướng dẫn kỹ thuật những cây trồng chính để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện; các đồng chí Thường vụ, thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác chỉ đạo sản xuất vụ đông trên địa bàn thôn.

                                                                                                 CCVH