Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

UBND xã Hợp Tiến tổ chức Hội nghị liên tịch triển khai một số nhiệm vụ

Ngày 31/08/2023 08:43:05

Chiều ngày 30 tháng 8 năm 2023, UBND xã Hợp Tiến đã tổ chức Hội nghị liên tịch để triển khai một số nhiệm vụ. Tham gia hội nghị có các đồng chí là cán bộ, công chức, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn.

Hội nghị triển khai một số nội dung: Về công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; về Kế hoạch Sản xuất vụ đông năm 2023-2024; về Kế hoạch tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023.

Hội nghị đánh giá nhanh kết quả thực hiện các nhiệm vụ. Bên cạnh đó nêu ra các tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục và có giải pháp cụ thể để thực hiện.

Tại hội nghị có 06 ý kiến tham gia phát biểu, trong đó tập trung đến một số tồn tại, khó khăn, cũng như đề xuất một số giải pháp thực tiễn.

Cụ thể:

1. Cần xác định công tác rà soát thực tế số lượng về tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng nhằm gắn trách nhiệm trong công tác phụ trách chỉ đạo và phát hiện các hộ cố tình không chấp hành tiêm phòng. Cần có biện pháp mạnh để răn đe các hộ cố tình không chấp hành thực hiện tiêm phòng theo pháp lệnh.

          2. Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ gieo trồng vụ đông phải có giải pháp đi kèm như phải đảm bảo công tác thuỷ lợi, xác định xứ đồng thuận lợi để thực hiện gieo trồng vụ đông tập trung đạt hiệu quả.

          3. Tăng cường công tác tuyên truyền về trách nhiệm, cũng như chế tài xử phạt cho nhân dân trong việc không chấp hành tiêm phòng cho gia súc, gia cầm.

          4. Kiến nghị với công ty thu gom rác thải cần thống nhất thời gian thu gom để nhân dân chủ động thực hiện.

          Tại hội nghị đồng chí bí thư Đảng bộ có ý kiến chỉ đạo, chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể. Thống nhất các ý kiến đã tham gia đề xuất tại hội nghị, đồng thời nhấn mạnh: Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với các cá nhân, hộ gia đình cố tình vi phạm; cần có công tác sơ kết, khen thưởng kịp thời để khích lệ, động viên các đơn vị đạt kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ.

          Tại hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu, thống nhất các ý kiến tham gia, nhấn mạnh và kết luận một số nội dung sau:

1. Căn cứ vào các kế hoạch đã triển khai, yêu cầu các đơn vị thôn thành lập các tiểu ban để xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

          2. Tăng cường công tác tuyên truyền, tuyên truyền thường xuyên dưới nhiều hình thức, phải liên tục tuyên truyền để nhân dân hiểu, chủ động thực hiện.

          3. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, chống đối để nâng cao hiệu quả quản lý về mặt nhà nước.

          Cũng tại hội nghị, một số nội dung liên quan tiếp tục triển khai: Về công tác cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân; công tác thực hiện NQ 12 của Huyện uỷ về vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn; công tác thực hiện chỉ thị 15 của Huyện uỷ về vệ sinh môi trường; công tác thăm đồng, phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ mùa năm 2023.

  

UBND xã Hợp Tiến tổ chức Hội nghị liên tịch triển khai một số nhiệm vụ

Đăng lúc: 31/08/2023 08:43:05 (GMT+7)

Chiều ngày 30 tháng 8 năm 2023, UBND xã Hợp Tiến đã tổ chức Hội nghị liên tịch để triển khai một số nhiệm vụ. Tham gia hội nghị có các đồng chí là cán bộ, công chức, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn.

Hội nghị triển khai một số nội dung: Về công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; về Kế hoạch Sản xuất vụ đông năm 2023-2024; về Kế hoạch tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023.

Hội nghị đánh giá nhanh kết quả thực hiện các nhiệm vụ. Bên cạnh đó nêu ra các tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục và có giải pháp cụ thể để thực hiện.

Tại hội nghị có 06 ý kiến tham gia phát biểu, trong đó tập trung đến một số tồn tại, khó khăn, cũng như đề xuất một số giải pháp thực tiễn.

Cụ thể:

1. Cần xác định công tác rà soát thực tế số lượng về tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng nhằm gắn trách nhiệm trong công tác phụ trách chỉ đạo và phát hiện các hộ cố tình không chấp hành tiêm phòng. Cần có biện pháp mạnh để răn đe các hộ cố tình không chấp hành thực hiện tiêm phòng theo pháp lệnh.

          2. Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ gieo trồng vụ đông phải có giải pháp đi kèm như phải đảm bảo công tác thuỷ lợi, xác định xứ đồng thuận lợi để thực hiện gieo trồng vụ đông tập trung đạt hiệu quả.

          3. Tăng cường công tác tuyên truyền về trách nhiệm, cũng như chế tài xử phạt cho nhân dân trong việc không chấp hành tiêm phòng cho gia súc, gia cầm.

          4. Kiến nghị với công ty thu gom rác thải cần thống nhất thời gian thu gom để nhân dân chủ động thực hiện.

          Tại hội nghị đồng chí bí thư Đảng bộ có ý kiến chỉ đạo, chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể. Thống nhất các ý kiến đã tham gia đề xuất tại hội nghị, đồng thời nhấn mạnh: Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với các cá nhân, hộ gia đình cố tình vi phạm; cần có công tác sơ kết, khen thưởng kịp thời để khích lệ, động viên các đơn vị đạt kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ.

          Tại hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu, thống nhất các ý kiến tham gia, nhấn mạnh và kết luận một số nội dung sau:

1. Căn cứ vào các kế hoạch đã triển khai, yêu cầu các đơn vị thôn thành lập các tiểu ban để xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

          2. Tăng cường công tác tuyên truyền, tuyên truyền thường xuyên dưới nhiều hình thức, phải liên tục tuyên truyền để nhân dân hiểu, chủ động thực hiện.

          3. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, chống đối để nâng cao hiệu quả quản lý về mặt nhà nước.

          Cũng tại hội nghị, một số nội dung liên quan tiếp tục triển khai: Về công tác cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân; công tác thực hiện NQ 12 của Huyện uỷ về vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn; công tác thực hiện chỉ thị 15 của Huyện uỷ về vệ sinh môi trường; công tác thăm đồng, phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ mùa năm 2023.