Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

UBBC xã Hợp Tiến công bố danh sách chính thức đại biểu ứng cử tại các tổ bầu cử đại biểu HĐND xã Hợp Tiến nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 28/04/2021 21:03:26

Ngày 27/4/2021, Ủy ban bầu cử xã Hợp Tiến ban hành Quyết định về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hợp Tiến nhiệm kỳ 2021-2026 và Công bố Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử; cụ thể:

Tổ bầu cử số 01 gồm 08 đại biểu ứng cử, được bầu tại tổ 05 người.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Nghề nghiệp

1

Lê Thị Biên

08/09/1974

 

Trung cấp y

 

Nông dân, phó bí thư chi bộ 4

2

Hoàng Trọng Cao

 

20/10/1965

 

 

Sơ cấp Quân y

 

Nông dân, Phó CT. MTTQ xã

3

Nguyễn Quang Hậu

 

03/02/1967

 

 

Đại học

 

Viên chức, Trưởng trạm y tế

4

Lê Huy Hiệp

 

01/04/1986

 

 

Đại học

 

Cán bộ, BT Đoàn TN

5

Nguyễn Văn Hưng

 

05/05/1960

 

 

Nông dân, Trưởng thôn 1

6

Đỗ Thị Linh Nga

 

12/10/1989

 

 

Đại học

 

Viên chức, giáo viên

7

Lê Thị Nghiên

 

06/10/1973

 

 

Đại học

 

Cán bộ, Chủ tịch Hội LHPN xã

8

Lê Văn Thành

 

26/03/1963

 

 

Thạc sỹ

 

Hưu trí

 

Tổ bầu cử số 02 gồm 08 đại biểu ứng cử, được bầu tại tổ 05 người.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Nghề nghiệp

1

Nguyễn Tuấn Anh

 

02/10/1966

 

Đại học

Viên chức, Giáo viên

2

Phạm Thị Dung

 

28/11/1979

 

Đại học

Cán bộ, Phó bí thư Đảng ủy xã

3

Nguyễn Thanh Hải

 

03/10/1958

 

 

Nông dân, chi hội trưởng hội ND thôn 1

4

Dương Thanh Huyền

 

27/09/1995

 

Cao đẳng

Viên chức, nhân viên trạm y tế xã Hợp Tiến

5

Nguyễn Xuân Hưng

 

05/05/1964

 

Cao đẳng

Nông dân, Phó Giám đốc HTX NN

6

Phạm Thị Nho

06/09/1973

 

Đại học

Cán bộ, Bí thư Đảng ủy xã

7

Đoàn Hữu Thi

12/12/1946

 

 

Nông dân, Trưởng thôn 2

8

Trần Thị Tuyết

15/07/1973

 

 

Nông dân, chi hội trưởng hội ND thôn 3

 

Tổ bầu cử số 03 gồm 08 đại biểu ứng cử, được bầu tại tổ 05 người.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Nghề nghiệp

1

Lã Thị Châm

 

15/02/1987

 

 

Đại học

 

Nông dân, nhân viên thú y xã

2

Nguyễn Ngọc Đoán

 

10/05/1963

 

 

Nông dân, trưởng thôn 3

3

Đàm Thị Giang

 

10/05/1968

 

 

Đại học

 

Viên chức, Giáo viên

4

Lê Trung Hiếu

 

04/09/1978

 

 

Trung cấp

 

Công chức, chỉ huy trưởng QS xã

5

Hà Văn Khôi

 

01/06/1989

 

Đại học

Phó trưởng công an xã

6

Nguyễn Thị Thảo

 

24/04/1982

 

 

Đại học

 

Công chức, VPTK xã

7

Phạm Văn Tiến

 

01/04/1970

 

 

 

 

Nông dân, chi hội trưởng hội nông dân thôn 1

8

Lê Văn Tuấn

 

01/04/1989

 

 

Trung cấp

 

Nông dân, Phó BT Đoàn TN xã

 

 

 

Tổ bầu cử số 04 gồm 08 đại biểu ứng cử, được bầu tại tổ 05 người.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Nghề nghiệp

1

Hà Văn Ánh

 

20/10/1969

 

 

Đại học

 

Cán bộ, phó Chủ tịch UBND xã

2

Lê Thị Ánh

 


07/10/1972

 

 

 

Nông dân, chi hội trưởng hội nông dân thôn 3

3

Hà Văn Bắc

 

25/10/1981

 

 

Đại học

 

Cán bộ, Chủ tịch MTTQ xã

4

Hà Văn Dũng

 

08/10/1959

 

 

 

Nông dân, trưởng thôn 4

5

Lê Thị Lài

 

25/11/1984

 

Trung cấp

Viên chức, y sỹ Trạm y tế xã

6

Nguyễn Thanh Lương

 

20/10/1950

 

 

 

Nông dân, phó CT hội CCB xã

7

Hà Trọng Vĩnh

 

08/10/1975

 

 

Đại học

 

Cán bộ, Chủ tịch Hội CCB xã

8

Hà Thị Vịnh

 

07/08/1975

 

 Đại học 

Cán bộ, Chủ tịch Hội ND xã

 

Tổ bầu cử số 05 gồm 08 đại biểu ứng cử, được bầu tại tổ 05 người.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Nghề nghiệp

1

Vũ Duy Hà

 

11/03/1968

 

 

 

 Giám đốc HTX NN

2

Trần Thị Hoa

 

21/11/1987

 

Đại học

Viên chức, Giáo viên

3

Hoàng Ngọc Hợp

 

09/03/1954

 

 

 

Nông dân, thôn 2 xã Hợp Tiến

4

Hoàng Xuân Kiệm

 

08/10/1967

 

 

 

Nông dân, trưởng thôn 5

5

Hà Văn Minh

 

13/01/1981

 

Đại học

Công chức, VPTK xã

6

Hà Minh Tài

 

20/05/1976

 

Đại học

Cán bộ, Chủ tịch UBND xã

7

Lê Thị Thương

 

19/03/1987

 

 

Đại học

 

Viên chức, Giáo viên

8

Nguyễn Đức Thượng


16/01/1983

 

 

Đại học

 

Cán bộ, Phó Chủ tịch HĐND xã

  

UBBC xã Hợp Tiến công bố danh sách chính thức đại biểu ứng cử tại các tổ bầu cử đại biểu HĐND xã Hợp Tiến nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 28/04/2021 21:03:26 (GMT+7)

Ngày 27/4/2021, Ủy ban bầu cử xã Hợp Tiến ban hành Quyết định về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hợp Tiến nhiệm kỳ 2021-2026 và Công bố Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử; cụ thể:

Tổ bầu cử số 01 gồm 08 đại biểu ứng cử, được bầu tại tổ 05 người.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Nghề nghiệp

1

Lê Thị Biên

08/09/1974

 

Trung cấp y

 

Nông dân, phó bí thư chi bộ 4

2

Hoàng Trọng Cao

 

20/10/1965

 

 

Sơ cấp Quân y

 

Nông dân, Phó CT. MTTQ xã

3

Nguyễn Quang Hậu

 

03/02/1967

 

 

Đại học

 

Viên chức, Trưởng trạm y tế

4

Lê Huy Hiệp

 

01/04/1986

 

 

Đại học

 

Cán bộ, BT Đoàn TN

5

Nguyễn Văn Hưng

 

05/05/1960

 

 

Nông dân, Trưởng thôn 1

6

Đỗ Thị Linh Nga

 

12/10/1989

 

 

Đại học

 

Viên chức, giáo viên

7

Lê Thị Nghiên

 

06/10/1973

 

 

Đại học

 

Cán bộ, Chủ tịch Hội LHPN xã

8

Lê Văn Thành

 

26/03/1963

 

 

Thạc sỹ

 

Hưu trí

 

Tổ bầu cử số 02 gồm 08 đại biểu ứng cử, được bầu tại tổ 05 người.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Nghề nghiệp

1

Nguyễn Tuấn Anh

 

02/10/1966

 

Đại học

Viên chức, Giáo viên

2

Phạm Thị Dung

 

28/11/1979

 

Đại học

Cán bộ, Phó bí thư Đảng ủy xã

3

Nguyễn Thanh Hải

 

03/10/1958

 

 

Nông dân, chi hội trưởng hội ND thôn 1

4

Dương Thanh Huyền

 

27/09/1995

 

Cao đẳng

Viên chức, nhân viên trạm y tế xã Hợp Tiến

5

Nguyễn Xuân Hưng

 

05/05/1964

 

Cao đẳng

Nông dân, Phó Giám đốc HTX NN

6

Phạm Thị Nho

06/09/1973

 

Đại học

Cán bộ, Bí thư Đảng ủy xã

7

Đoàn Hữu Thi

12/12/1946

 

 

Nông dân, Trưởng thôn 2

8

Trần Thị Tuyết

15/07/1973

 

 

Nông dân, chi hội trưởng hội ND thôn 3

 

Tổ bầu cử số 03 gồm 08 đại biểu ứng cử, được bầu tại tổ 05 người.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Nghề nghiệp

1

Lã Thị Châm

 

15/02/1987

 

 

Đại học

 

Nông dân, nhân viên thú y xã

2

Nguyễn Ngọc Đoán

 

10/05/1963

 

 

Nông dân, trưởng thôn 3

3

Đàm Thị Giang

 

10/05/1968

 

 

Đại học

 

Viên chức, Giáo viên

4

Lê Trung Hiếu

 

04/09/1978

 

 

Trung cấp

 

Công chức, chỉ huy trưởng QS xã

5

Hà Văn Khôi

 

01/06/1989

 

Đại học

Phó trưởng công an xã

6

Nguyễn Thị Thảo

 

24/04/1982

 

 

Đại học

 

Công chức, VPTK xã

7

Phạm Văn Tiến

 

01/04/1970

 

 

 

 

Nông dân, chi hội trưởng hội nông dân thôn 1

8

Lê Văn Tuấn

 

01/04/1989

 

 

Trung cấp

 

Nông dân, Phó BT Đoàn TN xã

 

 

 

Tổ bầu cử số 04 gồm 08 đại biểu ứng cử, được bầu tại tổ 05 người.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Nghề nghiệp

1

Hà Văn Ánh

 

20/10/1969

 

 

Đại học

 

Cán bộ, phó Chủ tịch UBND xã

2

Lê Thị Ánh

 


07/10/1972

 

 

 

Nông dân, chi hội trưởng hội nông dân thôn 3

3

Hà Văn Bắc

 

25/10/1981

 

 

Đại học

 

Cán bộ, Chủ tịch MTTQ xã

4

Hà Văn Dũng

 

08/10/1959

 

 

 

Nông dân, trưởng thôn 4

5

Lê Thị Lài

 

25/11/1984

 

Trung cấp

Viên chức, y sỹ Trạm y tế xã

6

Nguyễn Thanh Lương

 

20/10/1950

 

 

 

Nông dân, phó CT hội CCB xã

7

Hà Trọng Vĩnh

 

08/10/1975

 

 

Đại học

 

Cán bộ, Chủ tịch Hội CCB xã

8

Hà Thị Vịnh

 

07/08/1975

 

 Đại học 

Cán bộ, Chủ tịch Hội ND xã

 

Tổ bầu cử số 05 gồm 08 đại biểu ứng cử, được bầu tại tổ 05 người.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Nghề nghiệp

1

Vũ Duy Hà

 

11/03/1968

 

 

 

 Giám đốc HTX NN

2

Trần Thị Hoa

 

21/11/1987

 

Đại học

Viên chức, Giáo viên

3

Hoàng Ngọc Hợp

 

09/03/1954

 

 

 

Nông dân, thôn 2 xã Hợp Tiến

4

Hoàng Xuân Kiệm

 

08/10/1967

 

 

 

Nông dân, trưởng thôn 5

5

Hà Văn Minh

 

13/01/1981

 

Đại học

Công chức, VPTK xã

6

Hà Minh Tài

 

20/05/1976

 

Đại học

Cán bộ, Chủ tịch UBND xã

7

Lê Thị Thương

 

19/03/1987

 

 

Đại học

 

Viên chức, Giáo viên

8

Nguyễn Đức Thượng


16/01/1983

 

 

Đại học

 

Cán bộ, Phó Chủ tịch HĐND xã