Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

Hội nghị trực tuyến Quán triệt Nghị quyết, chỉ thị của BCH TW

Ngày 21/08/2021 05:11:03

Ngày 19/08/2021, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng; các nghị quyết, quyết định của Bộ chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban bí thư khóa XIII.

Dự hội nghị tại điểm cầu xã Hợp Tiến có đồng chí Phạm Thị Nho- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Thị Dung- Phó bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Hà Minh Tài- Phó bí thư- Chủ tịch UBND xã; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xã; Bí thư chi bộ; Trưởng, phó các ngành đoàn thể; cán bộ công chức; đảng viên trong Đảng bộ.
Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị nêu rõ: Để đưa nhanh các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mới ban hành đi vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi của Nghị quyết và các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương mới ban hành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị được nghe các đồng chí : Phạm Thị Thanh Thủy- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quán triệt, triển khai Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Đồng chí Lê Quang Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Đồng chí Nguyễn Văn Thi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và triển khai Kế hoạch hành động; Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến-Ủy viên Ban Thường vụ-Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quán triệt, triển khai Kết luận số 05-KL/TW ngày 03-6-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đồng chí Trần Phú Hà- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,-Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 02-KL/TW ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Đức Giang- Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đồng chí Đầu Thanh Tùng- Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6- 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06-7-2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đồng chí Đào Xuân Yên- Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 5-3-2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

          Đồng chí Đỗ Trọng Hưng-Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị. Theo đồng chí để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng đạt kết quả cao yêu cầu đặt ra là:
Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các quy định của Đảng, đặc biệt là trong 02 quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh.
 biểu dương sự tham gia trách nhiệm của các đại biểu tại các điểm cầu trong tỉnh và đặc biệt  nhấn mạnh việc thực hiện “Mục tiêu kép”, vừa tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid - 19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kinh tế xã hội năm 2021./.

  

Hội nghị trực tuyến Quán triệt Nghị quyết, chỉ thị của BCH TW

Đăng lúc: 21/08/2021 05:11:03 (GMT+7)

Ngày 19/08/2021, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng; các nghị quyết, quyết định của Bộ chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban bí thư khóa XIII.

Dự hội nghị tại điểm cầu xã Hợp Tiến có đồng chí Phạm Thị Nho- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Thị Dung- Phó bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Hà Minh Tài- Phó bí thư- Chủ tịch UBND xã; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xã; Bí thư chi bộ; Trưởng, phó các ngành đoàn thể; cán bộ công chức; đảng viên trong Đảng bộ.
Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị nêu rõ: Để đưa nhanh các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mới ban hành đi vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi của Nghị quyết và các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương mới ban hành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị được nghe các đồng chí : Phạm Thị Thanh Thủy- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quán triệt, triển khai Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Đồng chí Lê Quang Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Đồng chí Nguyễn Văn Thi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và triển khai Kế hoạch hành động; Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến-Ủy viên Ban Thường vụ-Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quán triệt, triển khai Kết luận số 05-KL/TW ngày 03-6-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đồng chí Trần Phú Hà- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,-Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 02-KL/TW ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Đức Giang- Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đồng chí Đầu Thanh Tùng- Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6- 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06-7-2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đồng chí Đào Xuân Yên- Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 5-3-2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

          Đồng chí Đỗ Trọng Hưng-Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị. Theo đồng chí để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng đạt kết quả cao yêu cầu đặt ra là:
Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các quy định của Đảng, đặc biệt là trong 02 quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh.
 biểu dương sự tham gia trách nhiệm của các đại biểu tại các điểm cầu trong tỉnh và đặc biệt  nhấn mạnh việc thực hiện “Mục tiêu kép”, vừa tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid - 19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kinh tế xã hội năm 2021./.