Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

Đại hội UB MTTQ xã Hợp Tiến khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 13/03/2024 16:17:52

Trong 2 ngày 12, 13/03/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hợp Tiến đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có các đồng chí Lê Văn Cường, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn; đồng chí: Lê Thị Độ, huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện, cán bộ chỉ đạo xã; Đồng chí Phạm Thị Nho- Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã; đ/c Lê Quang Loan,  Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong BTV Đảng ủy - TTHĐND , UBND, các đ/c trưởng các ban, ngành, đoàn thể, hiệu trưởng các nhà trường, các doanh nghiệp cùng 97 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết trong xã.

     

   
   Toàn cảnh Đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác mặt trận, những tồn tại, hạn chế cũng như các nguyên nhân tồn tại, hạn chế của Ủy ban MTTQ xã khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Phương hướng nhiệm vụ khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029 với 6 chương trình trọng tâm, mục tiêu chung và một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

            06 chương trình trọng tâm:

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã.100% khu dân cư trong xã tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hàng năm.

2.  Phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động. Hằng năm mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình về khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo ANTT;

3. Trong 5 năm, phấn đấu hỗ trợ làm mới, sửa chữa từ 2 đến 3 Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo;

4. Hằng năm, Ủy ban MTTQ xã tổ chức ít nhất 01 chương trình, nội dung giám sát trọng tâm; hàng năm Ủy ban MTTQ xã tổ chức phản biện, góp ý 100% dự thảo văn bản khi có yêu cầu.

5. Hàng năm có 80% trở lên Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư xếp loại khá, không có đơn vị yếu kém, Ủy ban MTTQ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.100% cán bộ MTTQ được tập huấn và tham gia chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

6. Động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước, phát huy tinh thần tự quản, sức sáng tạo của cộng đồng dân cư, chung sức, đồng lòng xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

2  Khâu đột phá

1. Xây dựng 2-3 khu dân cư kiểu mẫu sáng, xanh, sạch đẹp đảm bảo về an ninh trật tự

2. Tiếp tục thực Nghị quyết 12-NQ/HU về vận động nhân dân hiến đất, hiến công trình trên đất để mở rộng đường giao thông ở những tuyến còn lại; Hoàn thiện những tuyến đường giao thông còn dang dở sau khi nhân dân hiến đất mở rộng đường.

Đồng chí Hà Văn Bắc, chủ tịch UBMTTQ xã khóa XI trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

       Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, các chỉ tiêu, nhiệm vụ khóa XII. Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đóng góp các giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong nhiệm kỳ 2024 – 2029, trong đó chú trọng công tác thực hiện vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, công tác vệ sinh môi trường….

          Phát biểu tại Đại hội, đ/c Lê Văn Cường, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn và đ/c Phạm Thị Nho, bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của MTTQ Việt Nam xã Hợp Tiến trong 5 năm qua và nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hợp Tiến nhiệm kỳ 2019-2024 đã phát huy truyền thống của quê hương, cùng những kinh nghiệm quý báu của các thời kỳ đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam xã, góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn, đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương, đồng thời thống nhất với mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hợp Tiến lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã đề ra.

       Với tinh thần: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển. Đại hội đã hiệp thương cử 35 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa mới nhiệm kỳ 2024-2029 và cử 05 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Tại phiên họp thứ nhất, UBMTTQ xã đã hiệp thương cử:

1.     Đồng chí Hà Văn Bắc, giữ chức Chủ tịch UBMTTQ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

2.     Đồng chí Hà Văn Ngọc, giữ chức phó Chủ tịch UBMTTQ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

3.     Đồng chí Lê Thị Nghiên, Ủy viên Ban thường trực UBMTTQ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

     Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đoàn kết, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã HợpTiến lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu, nội dung chương trình Đại hội đề ra. Đ/c Hà Văn Bắc- chủ tịch UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2024- 2029 phát biểu cảm ơn sự quan tâm của UBMTTQ huyện Triệu Sơn, các đ/c trong BTV Đảng ủy, TTHĐND, UBND xã, cán bộ và nhân dân trong xã đã tin tin tưởng, UBMTTQ xã Hợp Tiến sẽ tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,  các đ/c ủy viên ủy ban MTTQ  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

35 ủy viên UBMTTQ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Phiên họp thứ nhất của UBMTTQ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029 

 

  

Đại hội UB MTTQ xã Hợp Tiến khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đăng lúc: 13/03/2024 16:17:52 (GMT+7)

Trong 2 ngày 12, 13/03/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hợp Tiến đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có các đồng chí Lê Văn Cường, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn; đồng chí: Lê Thị Độ, huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện, cán bộ chỉ đạo xã; Đồng chí Phạm Thị Nho- Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã; đ/c Lê Quang Loan,  Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong BTV Đảng ủy - TTHĐND , UBND, các đ/c trưởng các ban, ngành, đoàn thể, hiệu trưởng các nhà trường, các doanh nghiệp cùng 97 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết trong xã.

     

   
   Toàn cảnh Đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác mặt trận, những tồn tại, hạn chế cũng như các nguyên nhân tồn tại, hạn chế của Ủy ban MTTQ xã khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Phương hướng nhiệm vụ khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029 với 6 chương trình trọng tâm, mục tiêu chung và một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

            06 chương trình trọng tâm:

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã.100% khu dân cư trong xã tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hàng năm.

2.  Phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động. Hằng năm mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình về khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo ANTT;

3. Trong 5 năm, phấn đấu hỗ trợ làm mới, sửa chữa từ 2 đến 3 Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo;

4. Hằng năm, Ủy ban MTTQ xã tổ chức ít nhất 01 chương trình, nội dung giám sát trọng tâm; hàng năm Ủy ban MTTQ xã tổ chức phản biện, góp ý 100% dự thảo văn bản khi có yêu cầu.

5. Hàng năm có 80% trở lên Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư xếp loại khá, không có đơn vị yếu kém, Ủy ban MTTQ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.100% cán bộ MTTQ được tập huấn và tham gia chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

6. Động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước, phát huy tinh thần tự quản, sức sáng tạo của cộng đồng dân cư, chung sức, đồng lòng xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

2  Khâu đột phá

1. Xây dựng 2-3 khu dân cư kiểu mẫu sáng, xanh, sạch đẹp đảm bảo về an ninh trật tự

2. Tiếp tục thực Nghị quyết 12-NQ/HU về vận động nhân dân hiến đất, hiến công trình trên đất để mở rộng đường giao thông ở những tuyến còn lại; Hoàn thiện những tuyến đường giao thông còn dang dở sau khi nhân dân hiến đất mở rộng đường.

Đồng chí Hà Văn Bắc, chủ tịch UBMTTQ xã khóa XI trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

       Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, các chỉ tiêu, nhiệm vụ khóa XII. Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đóng góp các giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong nhiệm kỳ 2024 – 2029, trong đó chú trọng công tác thực hiện vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, công tác vệ sinh môi trường….

          Phát biểu tại Đại hội, đ/c Lê Văn Cường, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn và đ/c Phạm Thị Nho, bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của MTTQ Việt Nam xã Hợp Tiến trong 5 năm qua và nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hợp Tiến nhiệm kỳ 2019-2024 đã phát huy truyền thống của quê hương, cùng những kinh nghiệm quý báu của các thời kỳ đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam xã, góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn, đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương, đồng thời thống nhất với mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hợp Tiến lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã đề ra.

       Với tinh thần: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển. Đại hội đã hiệp thương cử 35 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa mới nhiệm kỳ 2024-2029 và cử 05 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Tại phiên họp thứ nhất, UBMTTQ xã đã hiệp thương cử:

1.     Đồng chí Hà Văn Bắc, giữ chức Chủ tịch UBMTTQ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

2.     Đồng chí Hà Văn Ngọc, giữ chức phó Chủ tịch UBMTTQ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

3.     Đồng chí Lê Thị Nghiên, Ủy viên Ban thường trực UBMTTQ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

     Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đoàn kết, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã HợpTiến lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu, nội dung chương trình Đại hội đề ra. Đ/c Hà Văn Bắc- chủ tịch UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2024- 2029 phát biểu cảm ơn sự quan tâm của UBMTTQ huyện Triệu Sơn, các đ/c trong BTV Đảng ủy, TTHĐND, UBND xã, cán bộ và nhân dân trong xã đã tin tin tưởng, UBMTTQ xã Hợp Tiến sẽ tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,  các đ/c ủy viên ủy ban MTTQ  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

35 ủy viên UBMTTQ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Phiên họp thứ nhất của UBMTTQ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029