Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

Xã Hợp Tiến Khám sơ tuyển NVQS năm 2023

Ngày 10/11/2022 11:13:26

Sáng ngày 10/11/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Hợp Tiến phối hợp với Trạm Y tế xã đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS, nghĩa vụ Công an nhân dân cho 45 nam thanh niên từ 18 đến 27 tuổi trên địa bàn xã, nhằm tuyển chọn những thanh niên có sức khỏe tốt, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đúng quy định.

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, Hội đồng NVQS xã Hợp Tiến đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các bước trong quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ; xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể từng thành viên hội đồng NVQS tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức rà soát, nắm chắc lực lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, lập danh sách thanh niên tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo địa phương đã biểu dương tinh thần tự nguyện khám tuyển NVQS và NVCA của 02 thanh niên là Nguyễn Văn Tài- con ông Nguyễn Văn Tới, thôn 5 và thanh niên Đỗ Xuân Huy- con ông Đỗ Xuân Hiến, thôn 1. Qua đó, mong muốn rằng tinh thần tự nguyện khám tuyển NVQS của các thể hệ thanh niên xã nhà tiếp tục được phát huy hơn nữa.

Tại buổi khám sơ tuyển, các y, bác sỹ của Trạm y tế xã Hợp Tiến kiểm tra sức khỏe về thể lực chung như: đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực..cho các thanh niên tham gia khám sơ tuyển NVQS.

Nhờ triền khai tốt công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự và công tác thực hiện các bước tuyển, chọn gọi công dân tham gia khám tuyển đúng quy định nên các công dân trong độ tuổi nhận được lệnh điều động đều hăng hái tham gia khám tuyển, đến đúng thời gian, địa điểm quy định và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển.

Sau khi khám sơ tuyển sức khỏe cấp xã xong, Hội đồng NVQS xã Hợp Tiến tiếp tục tuyên truyền các quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia NVQS, NVCA; tăng cường công tác quản lý nguồn thanh niên trúng sơ tuyển tại địa phương để chuẩn bị khám tuyển cấp Huyện. Qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

  

Xã Hợp Tiến Khám sơ tuyển NVQS năm 2023

Đăng lúc: 10/11/2022 11:13:26 (GMT+7)

Sáng ngày 10/11/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Hợp Tiến phối hợp với Trạm Y tế xã đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS, nghĩa vụ Công an nhân dân cho 45 nam thanh niên từ 18 đến 27 tuổi trên địa bàn xã, nhằm tuyển chọn những thanh niên có sức khỏe tốt, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đúng quy định.

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, Hội đồng NVQS xã Hợp Tiến đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các bước trong quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ; xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể từng thành viên hội đồng NVQS tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức rà soát, nắm chắc lực lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, lập danh sách thanh niên tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo địa phương đã biểu dương tinh thần tự nguyện khám tuyển NVQS và NVCA của 02 thanh niên là Nguyễn Văn Tài- con ông Nguyễn Văn Tới, thôn 5 và thanh niên Đỗ Xuân Huy- con ông Đỗ Xuân Hiến, thôn 1. Qua đó, mong muốn rằng tinh thần tự nguyện khám tuyển NVQS của các thể hệ thanh niên xã nhà tiếp tục được phát huy hơn nữa.

Tại buổi khám sơ tuyển, các y, bác sỹ của Trạm y tế xã Hợp Tiến kiểm tra sức khỏe về thể lực chung như: đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực..cho các thanh niên tham gia khám sơ tuyển NVQS.

Nhờ triền khai tốt công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự và công tác thực hiện các bước tuyển, chọn gọi công dân tham gia khám tuyển đúng quy định nên các công dân trong độ tuổi nhận được lệnh điều động đều hăng hái tham gia khám tuyển, đến đúng thời gian, địa điểm quy định và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển.

Sau khi khám sơ tuyển sức khỏe cấp xã xong, Hội đồng NVQS xã Hợp Tiến tiếp tục tuyên truyền các quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia NVQS, NVCA; tăng cường công tác quản lý nguồn thanh niên trúng sơ tuyển tại địa phương để chuẩn bị khám tuyển cấp Huyện. Qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.