Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

Tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm là quy định bắt buộc.

Ngày 06/03/2023 15:03:33

             Kính thưa: Cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã.

Để chủ động ngăn chặn, phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh ở gia súc, gia cầm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh mới đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững. Việc phòng, chống bệnh cho vật nuôi hiện nay là một điều vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong quy trình chăn nuôi. Ở đâu còn bệnh truyền nhiễm lưu hành thì ở đó sản phẩm chăn nuôi sẽ bị đe doạ ngừng lưu thông, sử dụng vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi là biện pháp tốt nhất để đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững và an toàn. Điều quan trọng hơn nữa là làm tốt công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh động vật sẽ giúp con người tránh được những hiểm hoạ các dịch bệnh ở động vật có khả năng lây lan sang người như cúm gia cầm, bệnh dại…

Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy đàn gia súc, gia cầm được tiêm đúng, tiêm đủ các loại vắc xin đều có khả năng miễn dịch chống lại các dịch bệnh, giảm thiệt hại kinh tế do gia súc, gia cầm ốm chết, góp phần bảo vệ sức khoẻ con người. Việc chấp hành tiêm vắc xin cho gia súc, gia cầm là quy định bắt buộc của Nhà nước đối với mọi tổ chức và cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm; Các hành vi không chấp hành quy định tiêm phòng làm phát sinh dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc gia cầm trên địa bàn xã  phải chịu trách nhiệm theo Luật thú y. Cụ thể: Tại Điều 7 Nghị định 90 của Chính phủ, ngày 31/7/2017 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y như sau: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc tiêm phòng vắc xin hoặc các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật.; Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với các hành vi không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng.

Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm; Chủ động theo dõi lịch tiêm để hỗ trợ bắt giữ gia súc, gia cầm phục vụ công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được tiêm đúng, tiêm đủ vắc xin theo quy định.

Kính thưa Cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

Để thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin gia súc gia cầm năm 2023.

UBND xã Hợp Tiến tổ chức kế hoạch tiêm phòng với những nội dung sau:

1.     Thời gian tiêm phòng.

- Đối với đàn gia súc, gia cầm:

Thôn 5: Lịch tiêm ngày 10/3/2023

Thôn 2: Lịch tiêm ngày 11/3/2023

Thôn 3: Lịch tiêm ngày 12/3/2023

Thôn 4: Lịch tiêm ngày 13/3/2023

Thôn 1: Lịch tiêm ngày 14/3/2023

-         Đối với đàn trâu, bò:

Thôn 1: Lịch tiêm sáng ngày 05/4/2023

Thôn 2: Lịch tiêm chiều ngày 05/4/2023

Thôn 3: Lịch tiêm sáng ngày 06/4/2023

Thôn 4: Lịch tiêm chiều ngày 06/4/2023

Thôn 5: Lịch tiêm sáng ngày 07/4/2023

2. Đối tượng tiêm phòng, các bệnh bắt buộc tiêm phòng.

2.1. Đối với trâu, bò:

- Tiêm phòng vác xin lở mồm long móng và vắc xin tụ huyết trùng.

- Vắc xin Viêm da nổi cục

2.2. Đối với lợn: 

+Tiêm vácxin phòng bệnh dịch tả;

+ Vácxin tụ dấu;

+ Vác xin LMLM.

2.3. Đối với đàn chó:

Tiêm vác xin phòng bệnh dại.

2.4. Đối với gia cầm:

Tiêm vác xin dịch cúm H5N1.

3. Giá tiêm phòng vacxin

Căn cứ thông báo số 01/TB – TTDVNN ngày 13/2/2023 của trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Triệu Sơn về việc thông báo giá vắc xin tiêm phòng gia súc gia cầm năm 2023 giá tiêm cụ thể như sau:

+ Vácxin phòng dại cho đàn chó, mèo thu: 21.910/ con.

+ Vácxin phòng tụ huyết trùng + LMLM cho đàn trâu, bò thu: 31.874/con.

+ Vácxin Viêm da nổi cuc trâu, bò: 39.470/con

+ Vácxin phòng tụ dấu + dịch tả + LMLM với đàn lợn:

 Lơn nái thu: 36.230 đ/con.

Lơn thịt thu : 12.500đ/con

+ Vácxin phòng H5N1 với đàn gia cầm thu: 1.000đ/ con.

Đề nghị các đồng chí là cán bộ chỉ đạo các đơn vị đã được phân công, bám sát địa bàn, chỉ đạo sát sao kế hoạch tiêm phòng; các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn thông báo, tuyên truyền đến toàn thể bà con nhân dân biết, thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

                                                                                            CCVH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

 

  

Tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm là quy định bắt buộc.

Đăng lúc: 06/03/2023 15:03:33 (GMT+7)

             Kính thưa: Cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã.

Để chủ động ngăn chặn, phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh ở gia súc, gia cầm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh mới đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững. Việc phòng, chống bệnh cho vật nuôi hiện nay là một điều vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong quy trình chăn nuôi. Ở đâu còn bệnh truyền nhiễm lưu hành thì ở đó sản phẩm chăn nuôi sẽ bị đe doạ ngừng lưu thông, sử dụng vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi là biện pháp tốt nhất để đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững và an toàn. Điều quan trọng hơn nữa là làm tốt công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh động vật sẽ giúp con người tránh được những hiểm hoạ các dịch bệnh ở động vật có khả năng lây lan sang người như cúm gia cầm, bệnh dại…

Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy đàn gia súc, gia cầm được tiêm đúng, tiêm đủ các loại vắc xin đều có khả năng miễn dịch chống lại các dịch bệnh, giảm thiệt hại kinh tế do gia súc, gia cầm ốm chết, góp phần bảo vệ sức khoẻ con người. Việc chấp hành tiêm vắc xin cho gia súc, gia cầm là quy định bắt buộc của Nhà nước đối với mọi tổ chức và cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm; Các hành vi không chấp hành quy định tiêm phòng làm phát sinh dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc gia cầm trên địa bàn xã  phải chịu trách nhiệm theo Luật thú y. Cụ thể: Tại Điều 7 Nghị định 90 của Chính phủ, ngày 31/7/2017 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y như sau: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc tiêm phòng vắc xin hoặc các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật.; Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với các hành vi không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng.

Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm; Chủ động theo dõi lịch tiêm để hỗ trợ bắt giữ gia súc, gia cầm phục vụ công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được tiêm đúng, tiêm đủ vắc xin theo quy định.

Kính thưa Cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

Để thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin gia súc gia cầm năm 2023.

UBND xã Hợp Tiến tổ chức kế hoạch tiêm phòng với những nội dung sau:

1.     Thời gian tiêm phòng.

- Đối với đàn gia súc, gia cầm:

Thôn 5: Lịch tiêm ngày 10/3/2023

Thôn 2: Lịch tiêm ngày 11/3/2023

Thôn 3: Lịch tiêm ngày 12/3/2023

Thôn 4: Lịch tiêm ngày 13/3/2023

Thôn 1: Lịch tiêm ngày 14/3/2023

-         Đối với đàn trâu, bò:

Thôn 1: Lịch tiêm sáng ngày 05/4/2023

Thôn 2: Lịch tiêm chiều ngày 05/4/2023

Thôn 3: Lịch tiêm sáng ngày 06/4/2023

Thôn 4: Lịch tiêm chiều ngày 06/4/2023

Thôn 5: Lịch tiêm sáng ngày 07/4/2023

2. Đối tượng tiêm phòng, các bệnh bắt buộc tiêm phòng.

2.1. Đối với trâu, bò:

- Tiêm phòng vác xin lở mồm long móng và vắc xin tụ huyết trùng.

- Vắc xin Viêm da nổi cục

2.2. Đối với lợn: 

+Tiêm vácxin phòng bệnh dịch tả;

+ Vácxin tụ dấu;

+ Vác xin LMLM.

2.3. Đối với đàn chó:

Tiêm vác xin phòng bệnh dại.

2.4. Đối với gia cầm:

Tiêm vác xin dịch cúm H5N1.

3. Giá tiêm phòng vacxin

Căn cứ thông báo số 01/TB – TTDVNN ngày 13/2/2023 của trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Triệu Sơn về việc thông báo giá vắc xin tiêm phòng gia súc gia cầm năm 2023 giá tiêm cụ thể như sau:

+ Vácxin phòng dại cho đàn chó, mèo thu: 21.910/ con.

+ Vácxin phòng tụ huyết trùng + LMLM cho đàn trâu, bò thu: 31.874/con.

+ Vácxin Viêm da nổi cuc trâu, bò: 39.470/con

+ Vácxin phòng tụ dấu + dịch tả + LMLM với đàn lợn:

 Lơn nái thu: 36.230 đ/con.

Lơn thịt thu : 12.500đ/con

+ Vácxin phòng H5N1 với đàn gia cầm thu: 1.000đ/ con.

Đề nghị các đồng chí là cán bộ chỉ đạo các đơn vị đã được phân công, bám sát địa bàn, chỉ đạo sát sao kế hoạch tiêm phòng; các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn thông báo, tuyên truyền đến toàn thể bà con nhân dân biết, thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

                                                                                            CCVH