Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 09/09/2021 10:35:57

           UBND XÃ HỢP TIẾN

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

THÔNG BÁO

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã 

                 Kính gửi: Cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Hợp Tiến

       Trong thời gian qua, Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân xã Hợp Tiến đã chấp hành rất tốt các nội dung về phòng, chống dịch Covid-19.

       Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số công dân thiếu ý thức,  có những hành vi xem nhẹ việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Pháp luật.  Hành vi xem nhẹ, thiếu ý thức trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh  sẽ là nguy cơ làm dịch bệnh bùng phát cao, ảnh hưởng đến tính mạng con người. Cụ thể, ngày 08/09/2021 tại thôn 5 có 02 công dân là Lê Khắc Tính và Lê Khắc Tình đã vi phạm pháp luật trong việc khai báo y tế không trung thực, hiện 02 đối tượng đã được đưa đi cách ly tập trung, lập biên bản vi phạm và báo cáo lên cấp trên đợi hình thức xử lý theo pháp luật. Cùng ngày, Công an xã Hợp Tiến đã liên tiếp xử phạt các đối tượng vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng (03 đối tượng là Hoàng Văn Đức, thôn 3; Trần Văn Tiến thôn 3, và công dân Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1999, xã Hợp Lý).

          BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã Hợp Tiến khuyến cáo bà con nhân dân, hiện nay có nhiều đối tượng lợi dụng các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để trục lợi, như làm giả các loại giấy tờ (giấy đi đường, giấy xác nhận tét Covid-19...), vì vậy, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 xã Hợp Tiến yêu cầu bà con nhân dân tăng cường giám sát, phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền các trường hợp liên quan để kịp thời xử lý; đồng thời nhắc nhở, động viên con em mình có ý thức, nhận biết đúng, tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để không rơi vào tình trạng tiền mất tật mang.

                                                                                                                                  

                                                               

                            

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

( Đã ký)

Hà Văn Ánh

         

      

 

 

 

                                                

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Đăng lúc: 09/09/2021 10:35:57 (GMT+7)

           UBND XÃ HỢP TIẾN

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

THÔNG BÁO

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã 

                 Kính gửi: Cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Hợp Tiến

       Trong thời gian qua, Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân xã Hợp Tiến đã chấp hành rất tốt các nội dung về phòng, chống dịch Covid-19.

       Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số công dân thiếu ý thức,  có những hành vi xem nhẹ việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Pháp luật.  Hành vi xem nhẹ, thiếu ý thức trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh  sẽ là nguy cơ làm dịch bệnh bùng phát cao, ảnh hưởng đến tính mạng con người. Cụ thể, ngày 08/09/2021 tại thôn 5 có 02 công dân là Lê Khắc Tính và Lê Khắc Tình đã vi phạm pháp luật trong việc khai báo y tế không trung thực, hiện 02 đối tượng đã được đưa đi cách ly tập trung, lập biên bản vi phạm và báo cáo lên cấp trên đợi hình thức xử lý theo pháp luật. Cùng ngày, Công an xã Hợp Tiến đã liên tiếp xử phạt các đối tượng vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng (03 đối tượng là Hoàng Văn Đức, thôn 3; Trần Văn Tiến thôn 3, và công dân Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1999, xã Hợp Lý).

          BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã Hợp Tiến khuyến cáo bà con nhân dân, hiện nay có nhiều đối tượng lợi dụng các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để trục lợi, như làm giả các loại giấy tờ (giấy đi đường, giấy xác nhận tét Covid-19...), vì vậy, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 xã Hợp Tiến yêu cầu bà con nhân dân tăng cường giám sát, phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền các trường hợp liên quan để kịp thời xử lý; đồng thời nhắc nhở, động viên con em mình có ý thức, nhận biết đúng, tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để không rơi vào tình trạng tiền mất tật mang.

                                                                                                                                  

                                                               

                            

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

( Đã ký)

Hà Văn Ánh