Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

Nghị Quyết 12 trên địa bàn xã Hợp Tiến.

Ngày 15/04/2024 15:17:48

 

Thực hiện Nghị quyết 12 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn về tuyên tuyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, Đảng ủy xã Hợp Tiến đã ban hành Quyết định số 69-QĐ/ĐU, ngày 11/8/2022 về Thành lập Ban vận động Nhân dân hiến đất và phân công nhiệm vụ; Kế hoạch học tập số 31-KH/ĐU, ngày 8/8/2022 của Đảng ủy về Tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết; UBND xã Hợp Tiến xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; Kế hoạch số 53/KH-UBND, ngày 06/9/2022 của UBND xã về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện; Ngày 7/9/2022 Hội đồng nhân dân đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để Quyết nghị cơ chế hỗ trợ của xã cho các hộ dân tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông và xây dựng tường rào lam theo Nghị quyết 12-NQ/HU.

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, việc ban hành Nghị quyết 12 là một chủ trương đúng, thực sự hợp “ý Đảng, lòng dân” và đi vào cuộc sống, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo không khí phấn khởi, thi đua, lan tỏa rộng khắp địa phương. Đến thời điểm hiện tại xã Hợp Tiến đã mở được 4,3km/32,5km tổng đường giao thông gồm đường xã, đường thôn và đường ngõ xóm, diện tích đất nhân dân hiến là 5.350,3m2 từ 232 hộ gia đình tham gia hiến đất. Tổng kinh phí đã hỗ trợ cho nhân dân là 532.700 nghìn đồng (trong đó: kinh phí xã hỗ trợ tấm lam, thuê máy múc là 154.700 nghìn đồng; kinh phí huyện hỗ trợ là 378 triệu đồng). Với kết quả trên năm 2023, xã Hợp Tiến được ủy ban nhân huyện khen thưởng với số tiền 50 triệu đồng.

Có được kết quả hiến đất mở đường làm giao thông nông thôn, xã Hợp Tiến đã vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ về vai trò của mình và lợi ích trong công cuộc triển khai chương trình nông thôn mới nâng cao. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự giác, tự nguyện của Nhân dân hiến đất, từ đó vận động mọi người cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới với phương châm "Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra và Dân hưởng thụ". Hiện địa phương đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí, trong đó có việc hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn, góp phần để xã Hợp Tiến xây dựng thành công xã NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra.

 

 

 

  

Nghị Quyết 12 trên địa bàn xã Hợp Tiến.

Đăng lúc: 15/04/2024 15:17:48 (GMT+7)

 

Thực hiện Nghị quyết 12 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn về tuyên tuyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, Đảng ủy xã Hợp Tiến đã ban hành Quyết định số 69-QĐ/ĐU, ngày 11/8/2022 về Thành lập Ban vận động Nhân dân hiến đất và phân công nhiệm vụ; Kế hoạch học tập số 31-KH/ĐU, ngày 8/8/2022 của Đảng ủy về Tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết; UBND xã Hợp Tiến xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; Kế hoạch số 53/KH-UBND, ngày 06/9/2022 của UBND xã về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện; Ngày 7/9/2022 Hội đồng nhân dân đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để Quyết nghị cơ chế hỗ trợ của xã cho các hộ dân tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông và xây dựng tường rào lam theo Nghị quyết 12-NQ/HU.

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, việc ban hành Nghị quyết 12 là một chủ trương đúng, thực sự hợp “ý Đảng, lòng dân” và đi vào cuộc sống, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo không khí phấn khởi, thi đua, lan tỏa rộng khắp địa phương. Đến thời điểm hiện tại xã Hợp Tiến đã mở được 4,3km/32,5km tổng đường giao thông gồm đường xã, đường thôn và đường ngõ xóm, diện tích đất nhân dân hiến là 5.350,3m2 từ 232 hộ gia đình tham gia hiến đất. Tổng kinh phí đã hỗ trợ cho nhân dân là 532.700 nghìn đồng (trong đó: kinh phí xã hỗ trợ tấm lam, thuê máy múc là 154.700 nghìn đồng; kinh phí huyện hỗ trợ là 378 triệu đồng). Với kết quả trên năm 2023, xã Hợp Tiến được ủy ban nhân huyện khen thưởng với số tiền 50 triệu đồng.

Có được kết quả hiến đất mở đường làm giao thông nông thôn, xã Hợp Tiến đã vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ về vai trò của mình và lợi ích trong công cuộc triển khai chương trình nông thôn mới nâng cao. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự giác, tự nguyện của Nhân dân hiến đất, từ đó vận động mọi người cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới với phương châm "Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra và Dân hưởng thụ". Hiện địa phương đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí, trong đó có việc hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn, góp phần để xã Hợp Tiến xây dựng thành công xã NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra.