Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

Kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Ngày 31/10/2022 11:47:24

         ỦY BAN NHÂN DÂN                         XÃ HỢP TIẾN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
           Số:     /TT-UBND                                         Hợp Tiến, ngày   tháng 10 năm 2022

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Trích : Kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự

cho công dân nhập ngũ năm 2023

   Kính thưa!  toàn thể  cán bộ, nhân dân, và thanh niên  xã Hợp Tiến!

 Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hợp Tiến tổ chức khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự cho công dân nhập ngũ năm 2023 như sau:

1.     Thời gian:  01 ngày 10/11/2022

Sơ tuyển vét vào buổi sáng ngày 15/11/2022

2.     Số lượng: Gọi khám sức khỏe sơ tuyển là 45 nam công dân

                        * Đối tượng sơ tuyển: Nam công dân từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi (Hết 27 tuổi đối với công dân

có trình độ Đại học, Cao đẳng) đã được Hội đồng NVQS xã xét duyệt. (Có danh sách kèm theo).

                  *
Nội dung sơ tuyển: Theo khoản 2, Điều 5, Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày

30/6/2016 của Bộ y tế, Bộ quốc phòng quy định:

                  - Phát hiện những trường hợp không đủ sức khẻo về dị dạng, dị tật, thể lực và những bệnh lý 

thuộc diện miễn đăng ký NVQS.

                  - Khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình.

                  Lưu ý: Phân loại thể lực như sau:

                  + Loại 1: Cao 1m63, nặng 51 kg, vòng ngực 81cm
 
                  + Loại 2: Cao 1m60-1m62, nặng 47-50kg, vòng ngực 78-80 cm

                   + Loại 3: Cao 1m57-1m59, nặng 43-46 kg, vòng ngực 75-77 cm.

3.     Địa điểm: Tại Trạm y tế xã Hợp Tiến.

  4.  Để thực hiện tốt việc sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2023 Hội đồng NVQS xã yêu cầu:

4.1: Đối với công dân tham gia sơ tuyển NVQS

          a. Chấp hành nghiêm Luật NVQS và Lệnh điều động sơ tuyển NVQS của UBND xã Hợp Tiến. Không vi phạm pháp luật.

          b. Có mặt tại địa phương trước thời gian khám sơ tuyển 5 ngày.

          4.2: Đối với gia đình có công dân tham gia sơ tuyển NVQS.

          a. Động viên con em mình chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự.

          b. Thông báo, gọi con em mình về sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 đúng thời gian, địa điểm ghi trong Lệnh điều động sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của UBND xã Hợp Tiến. (Nếu con em mình đang đi làm ăn xa).

          c. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để con em mình tham gia sơ tuyển NVQS.

          Nếu không chấp hành, công dân và gia đình sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, và bắt buộc phải khắc phục hậu quả.

5. Được sự thống nhất của Đảng ủy- HĐND-UBND, mỗi một thanh niên lên đường nhập ngũ sẽ có 01 sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng. Sổ tiết kiệm tăng  giá trị lên 4 triệu đồng sẽ được tặng cho thanh niên có đơn tự nguyện nhập ngũ được khám sơ tuyển, trúng tuyển và lên đường nhập ngũ.

            Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, mỗi gia đình cần động viên, giáo dục, khuyến khích con em mình nhận thức đúng về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với đất nước, tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định. Mỗi đoàn viên thanh niên xã Hợp Tiến luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc và Nhân dân. 
              Danh sách thanh niên khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Văn hóa

Họ tên bố

Họ tên mẹ

Thôn

Ghi chú

1

Hà Thế Anh

10/9/1996

ĐH

Hà Văn Thọ

Đặng Thị Doanh

Thôn: 1

 

2

Phạm Việt Đức

26/8/1997

ĐH

Phạm Văn Lực

Phạm Thị Đan

Thôn: 1

 

3

Lê Huy Sơn

15/02/1998

ĐH

Lê Huy Học

Lê Thị Nghiên (ĐV)

Thôn: 1

 

4

Nguyễn Quang Tú

11/8/1999

ĐH

Nguyễn Quang Hậu (ĐV)

Hà Thị Oanh

Thôn: 1

 

5

Hoàng Đình Đức

25/1/1999

12/12

Hoàng Đình Tình

Hà Thị Lam

Thôn: 1

 

6

Hà Văn Hoàng

01/11/2001

Hà Văn Quê

Nguyễn Thị Tuyên

Thôn: 1

 

7

Lã Văn Bắc

23/5/2002

12/12

Lã Văn Luật

Bùi Thị Huế

Thôn: 1

 

8

Đỗ Phương Nam

24/10/2002

9/12

Đỗ Văn Thuần (chết)

Đỗ Thị Mai

Thôn: 1

 

9

Hoàng Duy Tuấn

10/3/2003

12/12

Hoàng Duy Khắc

Hà Thị Hoàn

Thôn: 1

 

10

Nguyễn Văn Hải

24/01/2004

9/12

Nguyễn Văn Lanh

Lê Thị Hiền

Thôn: 1

 

11

Đỗ Xuân Huy

16/10/2004

12/12

Đỗ Xuân Hiến

Hạ Thị Thảo

Thôn: 1

Đơn tình nguyện

12

Nguyễn Minh Tuấn

16/9/1996

ĐH

Nguyễn Văn Tập

Nguyễn Thị Hiền

Thôn: 2

 

13

Trần Xuân Điệp

8/01/1998

12/12

Trần Văn Thoại

Bùi Thị Nguyệt

Thôn: 2

 

14

Lê Huy Hoàng

23/6/1998

12/12

Lê Huy Tấn

Hà Thị Mùi

Thôn: 2

 

15

Nguyễn Văn Tú

22/7/1999

12/12

Nguyễn Văn Hiến

Hà Thị Nhâm

Thôn: 2

 

16

Hoàng Quang Anh

01/04/2000

12/12

Hoàng Văn Hoàn

Nguyễn Thị Lan Anh

Thôn: 2

 

17

Nguyễn Quang Dũng

22/12/2001

12/12

Nguyễn Quang Hưng

Nguyễn Thị Hiền

Thôn: 2

 

18

Đỗ Quốc Việt

26/4/2001

Đỗ Quốc Hưng

Nguyễn Thị Nụ

Thôn 2

 

19

Hà Văn Cường

20/7/2003

12/12

Hà Văn Kiên

Hà Thị Yến

Thôn: 2

 

20

Vũ Đức Hoàng

23/5/1998

12/12

Vũ Đức Bồi

Hà Thị Tuyết

Thôn: 3

 

21

Hà Thanh Tường

02/01/2001

12/12

Hà Huy Tám

Ngân Thị Thương

Thôn: 3

 

22

Nguyễn Thế Lực

04/8/1999

12/12

Nguyễn Văn Tuân

Hà Thị Vịnh (ĐV)

Thôn: 4

 

23

Hà Quang Giang

25/11/1999

9/12

Hà Quang Hải

 

Thôn: 4

 

24

Hà Duy Tùng

27/11/1999

ĐH

Hà Văn Hưng

Trịnh Thị Mơ

Thôn 4

 

25

Đoàn Đình Duy

09/12/2003

11/12

Đoàn Đình Khang

Hà Thị Huế

Thôn: 4

 

26

Lê Anh Tuấn

17/7/2003

12/12

Lê Xuân Thanh

Hà Thị Tân

Thôn: 4

 

27

Hà Văn Thương

13/3/2003

12/12

Hà Văn Huế

Lê Thị Chính

Thôn: 4

 

28

Hà Văn Cường

03/01/2004

12/12

Hà Văn Vương

Lê Thị Biên (ĐV)

Thôn: 4

 

29

Trần Văn Thắng

18/11/2004

12/12

Trần Văn Tám (Chết)

Nguyễn Thị Gương

Thôn: 4

 

30

Hoàng Văn Hòa

17/7/1997

ĐH

Hoàng Xuân Kiệm

Lê Thị Sen

Thôn: 5

 

31

Hà Minh Tân

21/8/1998

ĐH

Hà Mạnh Thịnh

Lê Thị Thơm

Thôn: 5

 

32

Lê Văn Thuận

01/01/1999

9/12

Lê Văn Lương

Nguyễn Thị Xinh

Thôn: 5

 

33

Hoàng Văn Trung

16/6/2000

12/12

Hoàng Văn Tuyến

Vũ Thị Hiền

Thôn: 5

 

34

Hoàng Duy Dưỡng

28/8/2000

9/12

Hoàng Duy Thêm

Phạm Thị Chiến

Thôn: 5

 

35

Hoàng Văn Dũng

01/8/2001

9/12

Hoàng Văn Thức

Nguyễn Thị Giang

Thôn: 5

 

36

Trần Tuấn Anh

04/3/2002

12/12

Trần Văn Tiến

Nguyễn Thị Hoài

Thôn: 5

 

37

Lê Khắc Tính

05/02/2002

9/12

Lê Khắc Tình

Hà Thị Thúy

Thôn: 5

 

38

Hà Văn Tứ

15/11/2002

12/12

Hà Văn Tùng (ĐV)

Trịnh Thị Bình

Thôn: 5

 

39

Phạm Cao Điệp

30/11/2003

12/12

Phạm Cao Thành

Nguyễn Thị Hoan

Thôn: 5

 

40

Đoàn Văn Trung

08/10/2003

12/12

Đoàn Văn Hòa

Trần Thị Liên

Thôn: 5

 

41

Phan Văn Đông

10/12/2002

9/12

Phan Văn Toan

Hoàng Thị Thu

Thôn: 5

 

42

Trần Văn Sáng

10/4/2004

9/12

Trần Văn Vui

Lại Thị Nhường

Thôn: 5

 

43

Hoàng Khắc Hà

20/11/2004

9/12

Hoàng Khắc Thể

Nguyễn Thị Xuyến

Thôn: 5

 

44

Nguyễn Văn Tài

19/4/2004

9/12

Nguyễn Văn Tới

Đặng Thị Đức

Thôn: 5

Đơn tình nguyện

45

Lê Xuân Sắc

2000

12/12

Lê Văn Sáng

Trần Thị Tuyết

Thôn: 3

 

 

                                                                                                                              

  

Kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Đăng lúc: 31/10/2022 11:47:24 (GMT+7)

         ỦY BAN NHÂN DÂN                         XÃ HỢP TIẾN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
           Số:     /TT-UBND                                         Hợp Tiến, ngày   tháng 10 năm 2022

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Trích : Kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự

cho công dân nhập ngũ năm 2023

   Kính thưa!  toàn thể  cán bộ, nhân dân, và thanh niên  xã Hợp Tiến!

 Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hợp Tiến tổ chức khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự cho công dân nhập ngũ năm 2023 như sau:

1.     Thời gian:  01 ngày 10/11/2022

Sơ tuyển vét vào buổi sáng ngày 15/11/2022

2.     Số lượng: Gọi khám sức khỏe sơ tuyển là 45 nam công dân

                        * Đối tượng sơ tuyển: Nam công dân từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi (Hết 27 tuổi đối với công dân

có trình độ Đại học, Cao đẳng) đã được Hội đồng NVQS xã xét duyệt. (Có danh sách kèm theo).

                  *
Nội dung sơ tuyển: Theo khoản 2, Điều 5, Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày

30/6/2016 của Bộ y tế, Bộ quốc phòng quy định:

                  - Phát hiện những trường hợp không đủ sức khẻo về dị dạng, dị tật, thể lực và những bệnh lý 

thuộc diện miễn đăng ký NVQS.

                  - Khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình.

                  Lưu ý: Phân loại thể lực như sau:

                  + Loại 1: Cao 1m63, nặng 51 kg, vòng ngực 81cm
 
                  + Loại 2: Cao 1m60-1m62, nặng 47-50kg, vòng ngực 78-80 cm

                   + Loại 3: Cao 1m57-1m59, nặng 43-46 kg, vòng ngực 75-77 cm.

3.     Địa điểm: Tại Trạm y tế xã Hợp Tiến.

  4.  Để thực hiện tốt việc sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2023 Hội đồng NVQS xã yêu cầu:

4.1: Đối với công dân tham gia sơ tuyển NVQS

          a. Chấp hành nghiêm Luật NVQS và Lệnh điều động sơ tuyển NVQS của UBND xã Hợp Tiến. Không vi phạm pháp luật.

          b. Có mặt tại địa phương trước thời gian khám sơ tuyển 5 ngày.

          4.2: Đối với gia đình có công dân tham gia sơ tuyển NVQS.

          a. Động viên con em mình chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự.

          b. Thông báo, gọi con em mình về sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 đúng thời gian, địa điểm ghi trong Lệnh điều động sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của UBND xã Hợp Tiến. (Nếu con em mình đang đi làm ăn xa).

          c. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để con em mình tham gia sơ tuyển NVQS.

          Nếu không chấp hành, công dân và gia đình sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, và bắt buộc phải khắc phục hậu quả.

5. Được sự thống nhất của Đảng ủy- HĐND-UBND, mỗi một thanh niên lên đường nhập ngũ sẽ có 01 sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng. Sổ tiết kiệm tăng  giá trị lên 4 triệu đồng sẽ được tặng cho thanh niên có đơn tự nguyện nhập ngũ được khám sơ tuyển, trúng tuyển và lên đường nhập ngũ.

            Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, mỗi gia đình cần động viên, giáo dục, khuyến khích con em mình nhận thức đúng về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với đất nước, tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định. Mỗi đoàn viên thanh niên xã Hợp Tiến luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc và Nhân dân. 
              Danh sách thanh niên khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Văn hóa

Họ tên bố

Họ tên mẹ

Thôn

Ghi chú

1

Hà Thế Anh

10/9/1996

ĐH

Hà Văn Thọ

Đặng Thị Doanh

Thôn: 1

 

2

Phạm Việt Đức

26/8/1997

ĐH

Phạm Văn Lực

Phạm Thị Đan

Thôn: 1

 

3

Lê Huy Sơn

15/02/1998

ĐH

Lê Huy Học

Lê Thị Nghiên (ĐV)

Thôn: 1

 

4

Nguyễn Quang Tú

11/8/1999

ĐH

Nguyễn Quang Hậu (ĐV)

Hà Thị Oanh

Thôn: 1

 

5

Hoàng Đình Đức

25/1/1999

12/12

Hoàng Đình Tình

Hà Thị Lam

Thôn: 1

 

6

Hà Văn Hoàng

01/11/2001

Hà Văn Quê

Nguyễn Thị Tuyên

Thôn: 1

 

7

Lã Văn Bắc

23/5/2002

12/12

Lã Văn Luật

Bùi Thị Huế

Thôn: 1

 

8

Đỗ Phương Nam

24/10/2002

9/12

Đỗ Văn Thuần (chết)

Đỗ Thị Mai

Thôn: 1

 

9

Hoàng Duy Tuấn

10/3/2003

12/12

Hoàng Duy Khắc

Hà Thị Hoàn

Thôn: 1

 

10

Nguyễn Văn Hải

24/01/2004

9/12

Nguyễn Văn Lanh

Lê Thị Hiền

Thôn: 1

 

11

Đỗ Xuân Huy

16/10/2004

12/12

Đỗ Xuân Hiến

Hạ Thị Thảo

Thôn: 1

Đơn tình nguyện

12

Nguyễn Minh Tuấn

16/9/1996

ĐH

Nguyễn Văn Tập

Nguyễn Thị Hiền

Thôn: 2

 

13

Trần Xuân Điệp

8/01/1998

12/12

Trần Văn Thoại

Bùi Thị Nguyệt

Thôn: 2

 

14

Lê Huy Hoàng

23/6/1998

12/12

Lê Huy Tấn

Hà Thị Mùi

Thôn: 2

 

15

Nguyễn Văn Tú

22/7/1999

12/12

Nguyễn Văn Hiến

Hà Thị Nhâm

Thôn: 2

 

16

Hoàng Quang Anh

01/04/2000

12/12

Hoàng Văn Hoàn

Nguyễn Thị Lan Anh

Thôn: 2

 

17

Nguyễn Quang Dũng

22/12/2001

12/12

Nguyễn Quang Hưng

Nguyễn Thị Hiền

Thôn: 2

 

18

Đỗ Quốc Việt

26/4/2001

Đỗ Quốc Hưng

Nguyễn Thị Nụ

Thôn 2

 

19

Hà Văn Cường

20/7/2003

12/12

Hà Văn Kiên

Hà Thị Yến

Thôn: 2

 

20

Vũ Đức Hoàng

23/5/1998

12/12

Vũ Đức Bồi

Hà Thị Tuyết

Thôn: 3

 

21

Hà Thanh Tường

02/01/2001

12/12

Hà Huy Tám

Ngân Thị Thương

Thôn: 3

 

22

Nguyễn Thế Lực

04/8/1999

12/12

Nguyễn Văn Tuân

Hà Thị Vịnh (ĐV)

Thôn: 4

 

23

Hà Quang Giang

25/11/1999

9/12

Hà Quang Hải

 

Thôn: 4

 

24

Hà Duy Tùng

27/11/1999

ĐH

Hà Văn Hưng

Trịnh Thị Mơ

Thôn 4

 

25

Đoàn Đình Duy

09/12/2003

11/12

Đoàn Đình Khang

Hà Thị Huế

Thôn: 4

 

26

Lê Anh Tuấn

17/7/2003

12/12

Lê Xuân Thanh

Hà Thị Tân

Thôn: 4

 

27

Hà Văn Thương

13/3/2003

12/12

Hà Văn Huế

Lê Thị Chính

Thôn: 4

 

28

Hà Văn Cường

03/01/2004

12/12

Hà Văn Vương

Lê Thị Biên (ĐV)

Thôn: 4

 

29

Trần Văn Thắng

18/11/2004

12/12

Trần Văn Tám (Chết)

Nguyễn Thị Gương

Thôn: 4

 

30

Hoàng Văn Hòa

17/7/1997

ĐH

Hoàng Xuân Kiệm

Lê Thị Sen

Thôn: 5

 

31

Hà Minh Tân

21/8/1998

ĐH

Hà Mạnh Thịnh

Lê Thị Thơm

Thôn: 5

 

32

Lê Văn Thuận

01/01/1999

9/12

Lê Văn Lương

Nguyễn Thị Xinh

Thôn: 5

 

33

Hoàng Văn Trung

16/6/2000

12/12

Hoàng Văn Tuyến

Vũ Thị Hiền

Thôn: 5

 

34

Hoàng Duy Dưỡng

28/8/2000

9/12

Hoàng Duy Thêm

Phạm Thị Chiến

Thôn: 5

 

35

Hoàng Văn Dũng

01/8/2001

9/12

Hoàng Văn Thức

Nguyễn Thị Giang

Thôn: 5

 

36

Trần Tuấn Anh

04/3/2002

12/12

Trần Văn Tiến

Nguyễn Thị Hoài

Thôn: 5

 

37

Lê Khắc Tính

05/02/2002

9/12

Lê Khắc Tình

Hà Thị Thúy

Thôn: 5

 

38

Hà Văn Tứ

15/11/2002

12/12

Hà Văn Tùng (ĐV)

Trịnh Thị Bình

Thôn: 5

 

39

Phạm Cao Điệp

30/11/2003

12/12

Phạm Cao Thành

Nguyễn Thị Hoan

Thôn: 5

 

40

Đoàn Văn Trung

08/10/2003

12/12

Đoàn Văn Hòa

Trần Thị Liên

Thôn: 5

 

41

Phan Văn Đông

10/12/2002

9/12

Phan Văn Toan

Hoàng Thị Thu

Thôn: 5

 

42

Trần Văn Sáng

10/4/2004

9/12

Trần Văn Vui

Lại Thị Nhường

Thôn: 5

 

43

Hoàng Khắc Hà

20/11/2004

9/12

Hoàng Khắc Thể

Nguyễn Thị Xuyến

Thôn: 5

 

44

Nguyễn Văn Tài

19/4/2004

9/12

Nguyễn Văn Tới

Đặng Thị Đức

Thôn: 5

Đơn tình nguyện

45

Lê Xuân Sắc

2000

12/12

Lê Văn Sáng

Trần Thị Tuyết

Thôn: 3