Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH XÃ HỢP TIẾN

Ngày 02/11/2020 15:59:33

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH XÃ HỢP TIẾN

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, xã Hợp Tiến thuộc tổng Lai Triều, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Xã gồm có 03 thôn: Thôn Di Cao ( bao gồm làng Di Chung, làng Di Kiên và làng Di Thịnh); thôn Diễn Nội ( bao gồm các làng Vạn Thượng, làng Bai, làng Đa Nam và làng Ngọc Độ);  và thôn Văn Yên ( nay thuộc xã Hợp Lý).

Thực hiện chủ trương của cấp trên, ngày 20/04/1946, xã Hợp Tiến được chia thành 03 xã nhỏ là: xã Long Châu, xã Hợp Tiến và xã Hòa Bình. Đến tháng 02/1947, 03 xã nhỏ được ghép lại thành xã Hợp Tiến lớn gồm các thôn: Quán Châu, Phu Thôn, Lai Triều, Diễn Ngoại, Diến Nội, Văn Yên, Di Linh và Đông Thành. Năm 1953, xã Hợp Tiến được chia thành 04 xã nhỏ (gọi là Tứ Hợp) gồm xã Hợp Tiến, Xã Hợp Thắng, xã Hợp Thành và xã Hợp Lý.  Xã Hợp Tiến gồm các thôn: Di Kiên, Di Thịnh, Di Chung, Ngọc Độ, Ngọc Sơn, Long Hưng, Bái Ngoại, Bảo Long, Thọ Vàn và Vạn Thắng.

Tại Quyết định số 177-CP ngày 16/12/1964 của Chính phủ về việc Điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Thọ Xuân và Nông Cống thuộc thỉnh Thanh Hóa, ngày 25/02/1965, huyện Triệu Sơn được thành lập gồm 33 xã. Xã Hợp Tiến cùng 19 xã khác của huyện Nông Cống được cắt về huyện Triệu Sơn  và ổn định về địa giới hành chính cho đến nay. Hiện nay, xã Hợp Tiến có 05 thôn. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH XÃ HỢP TIẾN

Đăng lúc: 02/11/2020 15:59:33 (GMT+7)

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH XÃ HỢP TIẾN

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, xã Hợp Tiến thuộc tổng Lai Triều, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Xã gồm có 03 thôn: Thôn Di Cao ( bao gồm làng Di Chung, làng Di Kiên và làng Di Thịnh); thôn Diễn Nội ( bao gồm các làng Vạn Thượng, làng Bai, làng Đa Nam và làng Ngọc Độ);  và thôn Văn Yên ( nay thuộc xã Hợp Lý).

Thực hiện chủ trương của cấp trên, ngày 20/04/1946, xã Hợp Tiến được chia thành 03 xã nhỏ là: xã Long Châu, xã Hợp Tiến và xã Hòa Bình. Đến tháng 02/1947, 03 xã nhỏ được ghép lại thành xã Hợp Tiến lớn gồm các thôn: Quán Châu, Phu Thôn, Lai Triều, Diễn Ngoại, Diến Nội, Văn Yên, Di Linh và Đông Thành. Năm 1953, xã Hợp Tiến được chia thành 04 xã nhỏ (gọi là Tứ Hợp) gồm xã Hợp Tiến, Xã Hợp Thắng, xã Hợp Thành và xã Hợp Lý.  Xã Hợp Tiến gồm các thôn: Di Kiên, Di Thịnh, Di Chung, Ngọc Độ, Ngọc Sơn, Long Hưng, Bái Ngoại, Bảo Long, Thọ Vàn và Vạn Thắng.

Tại Quyết định số 177-CP ngày 16/12/1964 của Chính phủ về việc Điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Thọ Xuân và Nông Cống thuộc thỉnh Thanh Hóa, ngày 25/02/1965, huyện Triệu Sơn được thành lập gồm 33 xã. Xã Hợp Tiến cùng 19 xã khác của huyện Nông Cống được cắt về huyện Triệu Sơn  và ổn định về địa giới hành chính cho đến nay. Hiện nay, xã Hợp Tiến có 05 thôn.