Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
84
Hôm qua:
82
Tuần này:
658
Tháng này:
2283
Tất cả:
77181
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH

Cán bộ, công chức, chuyên trách UBND xã Hợp Tiến

(Cập nhập tháng 8 năm 2020)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

I

Thường trực Đảng ủy

1

Hoàng Trọng Cương

BT ĐU- CT HĐND

0948541961

2

Phạm Thị Dung           

P.BT TT ĐU

0946309165

II

Thường trực HĐND

1

Hoàng Trọng Cương

BT ĐU- CT HĐND

0948541961

2

Nguyễn Đức Thượng

PCT HĐND

0383360285

III

Thường trực Uy ban nhân dân

1

Hà Minh Tài

PBT- CT UBND

0916813158

2

Hà Văn Ánh

PCT UBND

0919592638

III

Thường trực MTTQ

1

Hà Văn Bắc

CT MTTQ

0985007869

IV

Các tổ chức đoàn thể

1

Nguyễn Đăng Khoa

CT ND

0979288012

2

Lê Thị Nghiên

CT PN

0989529628

3

Lê Huy Hiệp

BT Đoàn

0984938838

V

Công chức Ủy ban nhân dân

1

Lê Trung Hiếu

UVUB - CC XĐT

0948841722

2

Hà Văn Minh

VP UBND

0989425333

3

Lê Mạnh Duy

Trưởng CA xã

0971669596

3

Trịnh Ngọc Toàn

CC Địa chính nông nghiệp

0932349359

4

Nguyễn Thị Thảo

VP UBND

0944537668

8

Nguyễn Xuân Thắng

CC TP-HT

0974370734

9

Nguyễn Thị Cảnh

CC VH-XH

0978107494

10

Trần Thị Dung

KT NS

0948515563

11

Lê Văn Tuyên

CC ĐC - XD

0917703686

12

Đào Duy Tuấn Anh

Công an viên

0986520018

VI

Cán bộ không chuyên trách

1

Lã Thị Luyến

Văn thư lưu trữ-Thủ quỹ

0948285126

2

Lã thị Châm

Khuyến nông- Thú y

0982523115

3

Nguyễn Thanh Lương

P.CT CCB

0384115075

4

Nguyễn Thị Thanh

PCT hội Phụ nữ

 0374648985

5

Lê Văn Tuấn

Phó bí thư đoàn

 

6

Hà Trọng Vĩnh

VH-TT-TT

0906214954

7

Hà Thị Vịnh

PCT hội Nông Dân

0977568729

8

Hoàng Trọng Cao

P. CT MTTQ

0987507149

9

Hà Văn Bằng

Chỉ huy phó Quân sự xã

0967137896

VII

Ban giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp

1

Vũ Duy Hà

GĐ HTX

 

2

Nguyễn Xuân Hưng

P GĐ HTX

 

VII

Cán bộ thôn

1

Hoàng Văn Thông

Bí thư chi bộ 1

0348318846

2

Nguyễn Văn Hưng

Trưởng thôn 1

0326981848

3

Hoàng Trọng Bắc

Bí thư chi bộ 2

0342071383

4

Đoàn Hữu Thi

Trưởng thôn 2

0369229928 

5

Vũ Đức Huế

Bí thư chi bộ 3

 0815482456

6

Nguyễn Ngọc Đoán

Trưởng thôn 3

 0369459113

7

Hà Văn Ngọc

Bí thư chi bộ 4

 0975033021

8

Hà Văn Dũng

Trưởng thôn 4

0387888286

9

Hoàng Xuân Kiệm

Bí thư chi bộ 5

0974728427

10

Hà Văn Tùng

Trưởng thôn 5

0383549242