Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

 

 

  DANH SÁCH

Cán bộ, công chức, chuyên trách UBND xã Hợp Tiến
Đến tháng 9 năm 2021

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

I

Thường trực Đảng ủy

1

Phạm Thị Nho

BT ĐU

0973927081

2

Phạm Thị Dung           

P.BT TT ĐU

0946309165

II

Thường trực HĐND

1

 

 

 

2

Nguyễn Đức Thượng

PCT HĐND

0383360285

III

Thường trực Uy ban nhân dân

1

Hà Minh Tài

PBT- CT UBND

0984025186

2

Hà Văn Ánh

PCT UBND

0919592638

III

 MTTQ

1

Hà Văn Bắc

CT MTTQ

0985007869

IV

Các tổ chức đoàn thể

1

Hà Thị Vịnh

CT Hội ND

0977568729

2

Lê Thị Nghiên

CT Hội PN

0989529628

3

Lê Huy Hiệp

BT Đoàn TN

0984938838

4

Hà Trọng Vĩnh

CT Hội CCB

0906214954

V

Công chức Ủy ban nhân dân

1

Lê Trung Hiếu

UVUB - CC XĐT

0948841722

2

Hoàng Văn Tuyên

Trưởng CA xã

0919943989

3

 Hà Văn Minh

 VP UBND

0989425333

4

Trịnh Ngọc Toàn

CC Địa chính nông nghiệp

0932349359

5

Nguyễn Thị Thảo

VP UBND, VP Đảng ủy

0944537668

6

Nguyễn Tài Khương

CC TP-HT

      0935757727

7

Nguyễn Thị Cảnh

CC VH-XH

0978107494

8

Trần Thị Dung

KT NS

0948515563

9

Nguyễn Văn Thao

CC ĐC - XD

0914347142

10

Hà Văn Khôi

Phó Trưởng CA xã

0976668825

11

Nguyễn Văn Thành

Công an viên

0976668825

12

Bùi Tiến Anh

Công an viên

0916542359

13

Đào Duy Tuấn Anh

Công an viên

0986520018

VI

Cán bộ không chuyên trách

1

Lã Thị Luyến

Văn thư lưu trữ-Thủ quỹ

0948285126

2

Lã Thị Châm

Khuyến nông- Thú y

0982523115

3

Nguyễn Thanh Lương

P.CT CCB

0384115075

4

Nguyễn Thị Thanh

PCT hội Phụ nữ

 0374648985

5

Trần Thị Huệ

Phó chủ tịch hội ND

 0982052776

6

Lê Văn Tuấn

Phó bí thư đoàn -VH-TT

0984843404

7

Hoàng Trọng Cao

P. CT MTTQ

0987507149

8

Hà Văn Bằng

Chỉ huy phó Quân sự xã

0967137896

VII

Ban giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp

1

Vũ Duy Hà

GĐ HTX

0369608824 

2

Nguyễn Xuân Hưng

P GĐ HTX

0974731280 

VII

Cán bộ thôn

1

Hoàng Văn Thông

Bí thư chi bộ 1

0348318846

2

Nguyễn Văn Hưng

Trưởng thôn 1

0326981848

3

Hoàng Trọng Bắc

Bí thư chi bộ 2

0342071383

4

Đoàn Hữu Thi

Trưởng thôn 2

0369229928 

5

Vũ Đức Huế

Bí thư chi bộ 3

 0815482456

6

Nguyễn Ngọc Đoán

Trưởng thôn 3

 0369459113

7

Hà Văn Ngọc

Bí thư chi bộ 4

 0975033021

8

Hà Văn Dũng

Trưởng thôn 4

0387888286

9

Hoàng Xuân Kiệm

Trưởng thôn 5

0974728427

10

Hà Văn Tùng

Bí thư chi bộ 5

0383549242