Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
24
Hôm qua:
55
Tuần này:
309
Tháng này:
1512
Tất cả:
55197
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH

Cán bộ công chức, chuyên trách UBND xã Hợp Tiến

 

TT

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

SĐT

1

Hoàng Trọng Cương

BT ĐU- CT HĐND

0948541961

2

Trịnh Văn Đồng

P.BT- CT UBND

0949023096

3

Hoàng Thị Dương

PBT ĐU

0949026728

 

4

Hà Minh Tài

PCT UBND

 

5

Hà Trọng Vĩnh

PCT HĐND

01682589425

 

6

Hà Văn Minh

VP UBND

0914447505

 

7

Nguyễn Thị Thảo

VP UBND

0944537668

8

Nguyễn Văn Thắng

CC TP-HT

0974370734

 

9

Nguyễn Thị Cảnh

CC CS-XH

01295493467

 

10

Hà Văn Ánh

CC VH

0919592638

 

11

Hà Văn Hoàn

CC XĐT

0969608626

 

12

Lê Ngọc Vĩnh

CC KTNS

01682589425

 

13

Trần Thị Dung

KT – KH

0948515563

 

14

Lê Văn Tuyên

CC ĐC - XD

0917703686

15

Hoàng Duy Lịch

CT MTTQ

01295483209

 

16

Hoàng Đình Thu

CT CCB

01295482665

 

17

Nguyễn Đăng Khoa

CT ND

 

01268290111

 

18

Phạm Thị Dung

CT PN

0946309165

 

19

Nguyễn Đức Thương

BT Đoàn

0946744136

20

Hà Văn Chiến

PCA

0914513755

 

21

Đào Văn Chương

PCA

 

01228513665

 

22

Hoàng Trọng Cao

XĐP

0987507149

 

23

Lã Thị Luyến

Thủ quỹ

01696692558

24

Lã thị Châm

Khuyến nông

0982523115

25

Bùi Thị Thùy

Thú y

01205449300

26

Lê Hưu  Chân

Khuyến học

01205310386

 

27

Hà Văn Sinh

Phó ban CS

 

28

Phạm Xuân Thoát

GĐ HTX

 

29

Vũ Duy Hà

P GĐ HTX

 

30

Trần Xuân Ánh

Hiệu trưởng THCS

 

31

Đàm Thị Giang

Hiệu trưởng MN

 

32

Lê Văn Minh

Hiệu trưởng TH

0914447606

 

33

Nguyễn Văn Hưng

Đài truyền thanh

 

34

Nguyễn Văn Sơn

XT

01679026683

35

Hà Văn sáu

XT

 

01662233313

 

36

Nguyễn Văn Hưng

XT

0974645716

 

37

Đoàn Hữu Thi

XT

01669229928

 

38

Hoàng Xuân Kiệm

XT

 

39

Hà Văn Chuyển

XT

 

40

Lê Ngọc Hồ

XT

 

41

Hà Văn Hưng

XT

0974645716

42

Hà Văn Tùng

XT

01683549242